Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

Report
Päivitetty
27 tammikuu 2017
Julkaistu
27 tammikuu 2017
Muodot
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers. What are the consequences of higher private sector involvement for the quality, accessibility and efficiency of services? This report examines the role and contribution of private provision of hospital services in the European Union. It maps the extent of private provision across Europe, examines the drivers for increased private provision, describes how it takes place, and presents the views of different stakeholders. The report also analyses the implications of private provision for the public sector and for the efficiency, accessibility and quality of the services delivered. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF1653
  ISBN: 
  ISBN 978-92-897-1565-2
  Catalogue: 
  TJ-07-16-076-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96428
  Catalogue info

  Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

  In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16531
  Catalogue info

  Sairaalapalvelujen tarjoaminen: suurempi rooli yksityiselle sektorille?

  Authors: 
  Eurofound

  Kymmenen viime vuoden aikana voittoa tavoittelevien yksityissairaaloiden määrä on kasvanut huomattavasti, ja julkisten sairaaloiden määrä vähenee. Viimeaikainen talous- ja rahoituskriisi on vahvistanut suuntausta entisestään, koska sairaaloiden sulkemiset ovat luoneet uusia mahdollisuuksia yksityisille palveluntarjoajille. Mitkä ovat yksityisen sektorin osuuden kasvun seuraukset palvelujen laadulle, saatavuudelle ja tehokkuudelle? Tässä raportissa selvitetään sairaalapalveluiden yksityisen tarjonnan asemaa ja osuutta Euroopan unionissa. Siinä kartoitetaan yksityisen tarjonnan laajuutta Euroopassa, selvitetään syitä yksityisen tarjonnan lisääntymiseen, kuvataan sen toteutumista ja esitetään eri sidosryhmien näkemyksiä. Raportissa myös analysoidaan yksityisen tarjonnan vaikutuksia julkiseen sektoriin sekä vaikutuksia tehokkuuteen, saatavuuteen ja toimitettujen palvelujen laatuun.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti