Employment effects of reduced non-wage labour costs

Report
Julkaistu
30 tammikuu 2017
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Reducing labour taxes or offering incentives to hire new workers could motivate employers to either retain staff who might otherwise have been let go or to create new jobs. Since the onset of the financial crisis in 2008, both types of measure have been deployed in many EU Member States. This repRead more

Reducing labour taxes or offering incentives to hire new workers could motivate employers to either retain staff who might otherwise have been let go or to create new jobs. Since the onset of the financial crisis in 2008, both types of measure have been deployed in many EU Member States. This report reviews the effectiveness of measures designed to reduce the employer part of the tax wedge in an effort to stimulate positive labour market outcomes. It provides an overview of the reforms adopted since 2008 across the EU Member States to stimulate labour demand, focusing on policies aimed at reducing the cost of labour for employers. It analyses the effectiveness of shifts in employer social security contributions, employer payroll taxes and functionally equivalent employer incentives as employment-generating policy interventions. The findings show mixed evidence of positive employment effects from relevant policy reforms but suggest that measures targeted at specific groups of workers are more likely to be successful. 

See also Report Annexes 1-7

Read less

Muodot

 • Report

  Number of pages: 
  70
  Reference no.: 
  EF1648
  ISBN: 
  978-92-897-1560-7
  Catalogue no.: 
  TJ-01-16-965-EN-N
  DOI: 
  10.2806/074541
  Catalogue info

  Employment effects of reduced non-wage labour costs

  Reducing labour taxes or offering incentives to hire new workers could motivate employers to either retain staff who might otherwise have been let go or to create new jobs. Since the onset of the financial crisis in 2008, both types of measure have been deployed in many EU Member States.

  Muodot

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16481
  Catalogue info

  Työnantajan välillisten työvoimakustannusten vähentämisen työllisyysvaikutukset

  Author(s): 
  Eurofound

  Työn verotuksen vähentäminen tai uusien työntekijöiden palkkaamista koskevien kannustimien tarjoaminen voisi saada työnantajat joko olemaan irtisanomatta henkilöstöä tai luomaan uusia työpaikkoja. Vuonna 2008 alkaneesta rahoituskriisistä lähtien monissa EU:n jäsenvaltioissa on hyödynnetty molemmantyyppisiä toimenpiteitä. Tässä raportissa kartoitetaan niiden toimenpiteiden tehokkuutta, joiden tarkoituksena on vähentää työnantajan osuutta verokiilasta myönteisten työmarkkinatulosten aikaansaamiseksi. Siinä tehdään katsaus kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vuodesta 2008 alkaen tehtyihin uudistuksiin, joiden tavoitteena on edistää työvoiman kysyntää ja joissa keskitytään työnantajien työvoimakustannuksia vähentäviin toimintalinjoihin. Siinä analysoidaan työnantajan sosiaaliturvamaksujen ja työnantajamaksujen muutosten sekä toiminnallisesti vastaavien työnantajakannustimien tehokkuutta työllisyyttä lisäävinä poliittisina toimenpiteinä. Havainnot osoittavat, että asiaankuuluvilla poliittisilla uudistuksilla on myönteisiä työllisyysvaikutuksia, mutta niiden mukaan todennäköisimmin onnistuvat tietyille työntekijäryhmille kohdennetut toimenpiteet.

  Available for download in 22 languages

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti