Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

Report
Julkaistu
4 heinäkuu 2017
pdf
Formats and languages
 • Lataa
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of jobRead more

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK. It tracks the transitions of their working age populations into and out of inactivity, unemployment and employment (in five wage categories). The study seeks to better understand what happened to workers who lost their jobs during the recession, beyond the headline unemployment statistics. Did they find other work and, if so, was it better or worse paid? Were opportunities for upward occupational mobility affected by the crisis? The findings show that the countries studied fall into three distinct categories based on the degree of occupational mobility characterising their economies. 

Read less

Formats and languages

 • Lataa
 • Raportti

  Viitenumero: 
  EF1714
  ISBN: 
  978-92-897-1592-8
  Julkaisunro: 
  TJ-01-17-564-EN-N
  DOI: 
  10.2806/145355
  Catalogue info

  Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

  This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF17141
  Catalogue info

  Työelämän siirtymät ja ammatillinen liikkuvuus Euroopassa: taantuman vaikutus

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Tutkimuksessa tarkastellaan työllisyyttä ja ammatillista liikkuvuutta Euroopassa ennen vuoden 2008 talouskriisiä ja sen jälkeen. Tutkimuksen tavoitteena on luoda yhteyksiä yksilötason työelämän siirtymistä kriisin aikana tapahtuneisiin laajoihin työmarkkinamuutoksiin, kuten työttömyyden kasvuun ja töiden polarisaatioon. Analyysissa verrataan kuutta Euroopan maata, jotka edustavat eri institutionaalisia ryhmiä, eli Espanjaa, Italiaa, Puolaa, Ranskaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Tutkimuksessa seurataan työikäisen väestön siirtymiä työelämän ulkopuolelle, takaisiin työelämään, työttömyyteen ja työllisyyteen (viidessä palkkaluokassa). Tutkimuksessa selvitetään työttömyystilastojen otsikoita tarkemmin, mitä tapahtui työntekijöille, jotka menettivät työnsä taantuman aikana. Saivatko he töitä, ja oliko uusi työ paremmin vai huonommin palkattua kuin aiempi työ? Vaikuttiko kriisi ylöspäin suuntautuvan ammatillisen liikkuvuuden mahdollisuuksiin? Tulokset osoittavat, että tutkitut maat kuuluvat kolmeen eri luokkaan niiden taloudelle ominaisen ammatillisen liikkuvuuden asteen perusteella.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti