Estimating labour market slack in the European Union

Report
Julkaistu
18 heinäkuu 2017
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who Read more

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  56
  Viitenumero: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Julkaisunro: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF17111
  Catalogue info

  Euroopan unionin työmarkkinoiden vajaakäytön arviointi

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Työmarkkinoiden vajaakäytössä on kyse työntekijöiden toivoman työmäärän ja todellisuudessa tarjolla olevan työmäärän välisestä vajeesta. Työvoiman vajaakäytön tärkein indikaattori on työttömyysaste, mutta keskittymällä vain siihen jätetään huomiotta neljä viidesosaa vailla työtä olevasta väestöstä, joka on pikemminkin työelämän ulkopuolella kuin työttömänä. Tästä ryhmästä monet osallistuvat työmarkkinoille jossain määrin – he haluaisivat tehdä töitä, etsivät töitä tai ovat työmarkkinoiden käytettävissä. Lisäksi monet osa-aikaiset työntekijät haluaisivat tehdä enemmän töitä. Tämän raportin tavoitteena on laatia monivivahteisempi arvio työvoiman vajaakäytöstä käyttämällä perustana EU:n työvoimatutkimuksen tietoja, jotka mahdollistavat vasten tahtoaan osa-aikatyötä tekevien tai jossain määrin työmarkkinoille kiinnittyneiden työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden tunnistamisen ja määrällisen arvioinnin. Raportin laatijat ovat laskeneet, että työvoiman vajaakäytön laajasti määriteltyyn luokkaan kuului vuonna 2015 noin 50 miljoonaa ihmistä ja että työvoiman vajaakäyttö on vähentynyt työttömyyttä hitaammin elpymisen aikana.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti