Quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Päivitetty
23 tammikuu 2018
Julkaistu
23 tammikuu 2018
Muodot
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  122
  Reference No: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Catalogue: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info

  European Quality of Life Survey 2016

  Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF17331
  Catalogue info

  Euroopan elämänlaatututkimus 2016

  Authors: 
  Eurofound

  Neljättä Euroopan elämänlaatututkimusta varten haastateltiin vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä lähes 37 000:ta ihmistä 33:ssa Euroopan maassa (28:ssa EU:n jäsenvaltiossa ja 5 ehdokasvaltiossa). Tässä tiivistelmäraportissa esitellään EU:n jäsenvaltioita koskevat tulokset. Raportissa hyödynnetään edellisten tutkimusten tietoja ja muuta tutkimustietoa elämänlaadun suuntausten tarkastelemiseksi ottaen huomioon eurooppalaisen yhteiskunnan muuttuva sosiaalinen ja taloudellinen profiili. Kymmenen vuotta maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeen raportissa tarkastellaan laajasti hyvinvointia ja elämänlaatua, ja siinä otetaan huomioon myös yhteiskunnan ja julkisten palvelujen laatu. Tulokset osoittavat, että maiden väliset erot ovat edelleen olemassa monilla osa-alueilla, mutta ne ovat nyt monivivahteisempia. Jokaisella jäsenvaltiolla on omat vahvuutensa tietyillä hyvinvoinnin osa-alueilla, mutta moniongelmaisuus on edelleen joissakin yhteiskunnissa selvästi yleisempää kuin muissa, ja kaikissa maissa on edelleen merkittävää sosiaalista eriarvoisuutta. 

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti