In-work poverty in the EU

Report
Julkaistu
5 syyskuu 2017
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, publisRead more

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since. This endeavour is complicated by the policy focus on employment as a route out of poverty, underplaying the considerable financial, social and personal difficulties experienced by the working poor. The increase in non-standard forms of employment in many countries appears to have contributed to rising in-work poverty. The report argues the case for greater policy attention and action on the part of governments, employers and social partners, not only through direct measures associated with both the minimum and living wage, progressive taxation, in-work benefits and social assistance, but also and more importantly through indirect measures such as more flexible working arrangements, housing, upgrading of skills and childcare.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  66
  Viitenumero: 
  EF1725
  ISBN: 
  978-92-897-1603-1
  Julkaisunro: 
  TJ-01-17-772-EN-N
  DOI: 
  10.2806/125135
  Catalogue info

  In-work poverty in the EU

  The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF17251
  Catalogue info

  Työssäkäyvien köyhyys EU:ssa

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  ”Työssäkäyviä köyhiä” on huomattavan paljon. Uusimpien arvioiden mukaan 10 prosenttia Euroopan työntekijöistä on köyhyysuhan alaisia, kun vastaava osuus vuonna 2007 oli 8 prosenttia. Tässä raportissa tutkitaan työssäkäyvien köyhyyttä Euroopan unionissa ja jatketaan siitä, mihin vuonna 2010 tästä aiheesta julkaistu edellinen Eurofound-raportti jäi. Lisäksi siinä tarkastellaan, mitä maiden tasolla on sen jälkeen tehty ongelman ratkaisemiseksi. Näitä pyrkimyksiä mutkistaa se, että köyhyydestä irti pääsemiseen tähtäävän politiikan painopisteeksi on otettu työllistäminen ja työssäkäyvien köyhien kokemat huomattavat taloudelliset, sosiaaliset ja henkilökohtaiset ongelmat jäävät sen varjoon. Epätyypillisten työskentelymuotojen lisääntyminen viime vuosina on ilmeisesti kärjistänyt entisestään työssäkäyvien köyhyyttä. Raportissa vaaditaan lisää poliittista huomiota sekä hallitusten, työnantajien ja työmarkkinaosapuolten toteuttamia toimia. Vähimmäispalkkaan ja toimentuloon riittävään palkkaan, progressiiviseen verotukseen, työssä käyville maksettaviin etuuksiin ja toimeentulotukeen liittyvien välittömien toimenpiteiden lisäksi olisi panostettava erityisesti myös välillisiin toimenpiteisiin, kuten entistä joustavampiin työjärjestelyihin, asumiseen, osaamisen kehittämiseen ja lastenhoitoon.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti