Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Julkaistu
13 maaliskuu 2017
Muodot
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. An executive summary is also available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  70
  Reference No: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Catalogue: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16631
  Catalogue info

  Tuloerot ja työllisyysmallit Euroopassa ennen vaikeaa taantumaa ja sen jälkeen

  Authors: 
  Eurofound

  Tässä raportissa käsitellään tuloeroja koskevia kasvavia huolenaiheita tieteellisessä ja poliittisessa keskustelussa. Se tarjoaa kattavan tutkimuksen tuloeroista ennen vuosien 2008–2009 vaikeaa taantumaa ja sen jälkeen (tulotiedot liittyvät vuosiin 2004–2013).  Raportilla on kaksi tavoitetta: käsitellä asiaa EU:n laajuisesti ja antaa ajantasainen kuva tuloeroista eri tulolähteissä ja useimmissa jäsenvaltioissa. Tulokset osoittavat, että EU:n laajuiset tuloerot vähenivät huomattavasti ennen vuotta 2008, koska Euroopan maiden välillä tapahtui voimakasta tulojen lähentymistä. Vaikea taantuma kuitenkin keskeytti tämän suuntauksen ja kasvatti eroja sekä koko EU:ssa että useimmissa maissa. Aiemmissa tutkimuksissa on korostettu palkkaerojen kasvua tärkeimpänä syynä kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen erojen jatkuvaan kasvuun monissa Euroopan maissa. Tässä raportissa todetaan kuitenkin, että työttömyys ja siihen liittyvä työtulojen lasku ovat viime vuosina kasvaneiden erojen tärkein syy. Reaalitulotaso on laskenut ja keskiluokka pienentynyt kriisin alusta alkaen useimmissa Euroopan maissa. Lisäksi tutkittiin, miten perheiden tulojen yhdistäminen vähentää tuloeroja ja miten eurooppalaisella hyvinvointipolitiikalla voidaan lieventää taloudellisten myllerrysten vaikutuksia tulonjakoon.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti