Innovative changes in European companies

Report
Päivitetty
26 kesäkuu 2017
Julkaistu
22 kesäkuu 2017
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new oRead more

Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change. It also explores links between innovation and company performance and workplace well-being, and examines the role of social dialogue in enhancing performance, well-being and innovation. The use of monitoring instruments for internal quality and external developments turned out to be among the strongest determinants of overall innovation; the degree of workers’ autonomy was another important factor. The probability of innovation is boosted when strong work organisation structures are combined with direct employee participation – for instance, involvement in solving problems or improving the quality of production. 
 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  96
  Viitenumero: 
  EF1707
  ISBN: 
  978-92-897-1578-2
  Julkaisunro: 
  TJ-04-17-363-EN-N
  DOI: 
  10.2806/536983
  Catalogue info

  Innovative changes in European companies

  Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF17071
  Catalogue info

  Innovatiiviset muutokset eurooppalaisissa yrityksissä

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Innovoinnin katsotaan olevan eri muodoissaan tärkeä liikkeellepaneva voima yritysten kilpailukyvyn, tuottavuuden ja kasvupotentiaalin parantamisessa. Tekemällä innovaatioita sekä tuotteissaan että työpaikan käytännöissä ja prosesseissa eurooppalaiset työpaikat saattavat parantaa mahdollisuuksiaan kansainvälisessä kilpailussa.

  Tässä raportissa tarkastellaan innovoinnin yleisiä käsitteitä ja selvitetään yhteyksiä innovoinnin, käytäntöjen, suorituksen ja työpaikan hyvinvoinnin välillä EU:n 28 jäsenvaltiossa. Siinä käsitellään erityisesti yhteyksiä yrityksen innovatiivisen käyttäytymisen ja työpaikan käytäntöjen toteuttamisen välillä. Raportissa tutkitaan myös työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun asemaa siinä, miten innovatiivisilla työpaikan käytännöillä nostetaan suorituksen ja hyvinvoinnin tasoa.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti