Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

Report
Julkaistu
24 helmikuu 2017
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partnerRead more

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partners’ involvement in the elaboration of the National Reform Programmes and to what extent they are heard and their views taken into account with regard to social and labour policies. Overall, the involvement of social partners in most Member States is carried out in a relatively smooth way. Some progress can be identified in terms of both the number of Member States in which improvement has taken place and the procedures applied for involving the social partners. However, significant differences remain in the practices, quality and effectiveness of social partner involvement in the European Semester process. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  40
  Viitenumero: 
  EF1665
  ISBN: 
  978-92-897-1575-1
  Julkaisunro: 
  TJ-02-17-224-EN-N
  DOI: 
  10.2806/104524
  Catalogue info

  Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

  This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF16651
  Catalogue info

  Työmarkkinaosapuolten osallistuminen EU-ohjausjaksoon: vuoden 2016 päivitys

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Tässä raportissa esitetään ajantasainen katsaus kansallisten työmarkkinaosapuolten rooliin EU-ohjausjaksossa vuosina 2015–2016. Siinä kuvataan keskeiset kehityssuunnat ja muutokset verrattuna edelliseen Eurofound-tutkimukseen työmarkkinaosapuolten osallistumisesta vuosina 2011–2014. Siinä tutkitaan työmarkkinaosapuolten osallistumista kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen ja sitä, missä määrin niitä kuullaan ja niiden näkemykset otetaan huomioon sosiaali- ja työvoimapolitiikassa. Useimmissa maissa työmarkkinaosapuolten osallistuminen toteutetaan suhteellisen sujuvasti. Jonkin verran edistystä voidaan havaita sekä parannuksia toteuttaneiden jäsenvaltioiden määrässä että työmarkkinaosapuolten osallistumiseen liittyvissä menettelyissä. Suuria eroja on kuitenkin edelleen työmarkkinaosapuolten EU-ohjausjaksoon osallistumisen käytännöissä, laadussa ja tehokkuudessa.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti