Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Julkaistu
14 joulukuu 2017
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2Read more

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education.

Read less

Formats and languages

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  94
  Viitenumero: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Julkaisunro: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF17291
  Catalogue info

  Pitkäaikaistyöttömät nuoret: Ominaispiirteet ja poliittiset toimet

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Nuorten työmarkkinat ovat parantuneet merkittävästi vuodesta 2014. Talouskriisin perintönä on kuitenkin suuri määrä nuoria pitkäaikaistyöttömiä, joita on lähes kolmasosa työttömistä nuorista. Raportissa päivitetään kuva nuorten työmarkkinoista vuonna 2016 ja kuvaillaan viime vuosikymmenen suuntauksia. Lisäksi raportissa tarkastellaan pitkäaikaistyöttömyyden tekijöitä sekä sosiodemografian että makrotalouden tasolla. Raportti sisältää myös näyttöä vakavista seurauksista, joita aiheutuu pitkäksi aikaa työttömiksi joutuville nuorille. Pitkäaikainen työttömyys vaikuttaa kielteisesti muun muassa tuloihin ja ammattiin sekä useisiin nuorten hyvinvoinnin osa-alueisiin. Raportti päättyy keskusteluun kymmenen jäsenvaltion hiljattain toteuttamista poliittisista toimista, joiden tarkoituksena on ehkäistä nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä tai integroida heidät työmarkkinoille tai koulutukseen, jos he ovat jo pitkäaikaistyöttömiä.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti