Social mobility in the EU

Report
Julkaistu
19 huhtikuu 2017
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies Read more

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

Read less

Muodot

 • Report

  Number of pages: 
  90
  Reference no.: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Catalogue no.: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Muodot

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16641
  Catalogue info

  Sosiaalinen liikkuvuus EU:ssa

  Author(s): 
  Eurofound

  EU:n kansalaiset ovat yhä enemmän huolissaan siitä, että nykyisin nuorten mahdollisuudet sosiaaliseen nousuun ovat heidän vanhempiensa sukupolvea vähäisemmät. Tässä raportissa kartoitetaan sukupolvien välisen sosiaalisen liikkuvuuden malleja EU:n eri maissa. Ensin siinä tarkastellaan absoluuttista sosiaalista liikkuvuutta eli sitä, miten yhteiskunnat ovat muuttuneet rakenteellisen ja ammatillisen muutoksen ja sosiaalisen etenemisen kannalta. Seuraavaksi tarkastellaan suhteellista sosiaalista liikkuvuutta (sosiaalista joustavuutta) eli ihmisten mahdollisuuksia liikkua ammatillisten luokkien välillä. Sosiaalisen liikkuvuuden viime vaiheiden tutkimuksessa on käytetty tietoja eurooppalaisesta sosiaalitutkimuksesta (ESS) ja havaintoja Eurofoundin yhteyshenkilöverkostosta kaikkialta EU:n jäsenvaltioista. Raportissa analysoidaan myös nykyistä poliittista keskustelua, ja tutkitaan, missä määrin sosiaalinen liikkuvuus on näkynyt eri jäsenvaltioiden politiikassa ja miten sitä on käsitelty ja miten siitä keskustellaan. Siinä tarkastellaan myös yhtäläisten mahdollisuuksien esteitä ja sitä edistäviä toimintamalleja. Lisäksi siinä keskitytään sellaisiin viime vuosikymmenen kehityssuuntiin, joilla voitaisiin tukea sosiaalista liikkuvuutta lapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa, koulussa ja korkeakouluopinnoissa sekä työmarkkinoilla.

  Available for download in 22 languages

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti