Working conditions of workers of different ages

Report
Julkaistu
21 joulukuu 2017
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms haveRead more

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms have – on the whole – focused on raising the statutory retirement age and providing financial incentives for older workers to remain in work beyond retirement age. However, a range of other factors also influence workers’ decision to continue working into old age – including health and well-being, work–life balance, career prospects and job security, and working conditions such as autonomy, hours of work and psychosocial aspects of the workplace. This report analyses these factors in depth for the 28 EU Member States, using data from the latest European Working Conditions Survey (EWCS 2015) and in the context of Eurofound’s concept of ‘sustainable work over the life course’. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  80
  Viitenumero: 
  EF1747
  ISBN: 
  978-92-897-1618-5
  Julkaisunro: 
  TJ-06-17-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/879475
  Catalogue info

  Working conditions of workers of different ages

  Demographic change is increasing the number of older workers in employment in Europe. In order for all of them to work beyond 55 or even after the pension age, it is necessary to identify what are the factors preventing or helping workers to have a sustainable work.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF17471
  Catalogue info

  Eri-ikäisten työntekijöiden työolot

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Väestökehitys muuttaa työelämää kaikkialla EU:ssa. Kutistuvaan työvoimaan kohdistuu kasvava vaatimus vastata ikääntyvän väestön sosiaalisiin tarpeisiin, mikä johtaa kasvuun iäkkäiden työntekijöiden työllisyysasteessa ja työelämän keston pitenemiseen. Politiikan uudistuksissa on yleisesti keskitytty nostamaan lakisääteistä eläkeikää ja tarjoamaan työntekijöille taloudellisia kannustimia, jotta nämä jatkaisivat työssä vielä eläkeiän saavutettuaan. Kuitenkin myös monet muut tekijät vaikuttavat työntekijän päätökseen jatkaa työelämässä vielä iäkkäänä. Niitä ovat terveys ja hyvinvointi, työ- ja yksityiselämän tasapaino, uranäkymät ja työsuhdeturva sekä itsenäisyyden, työaikojen ja työpaikan psykososiaalisten näkökohtien kaltaiset työolot. Tässä raportissa näitä tekijöitä analysoidaan perusteellisesti EU:n 28 jäsenvaltiossa käyttäen Eurofoundin Euroopan työolotutkimuksesta (EWCS 2015) saatuja tietoja ja tarkastellen niitä Eurofoundin ”kestävää työtä koko elämän ajan” koskevan käsitteen näkökulmasta.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti