Working time patterns for sustainable work

Report
Julkaistu
18 syyskuu 2017
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights thRead more

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  86
  Viitenumero: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Julkaisunro: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF17201
  Catalogue info

  Kestävää työtä edistävät työaikamallit

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Työaika on toistuva tutkimusaihe, koska työn luonne, sen sisältö, olosuhteet, joissa töitä tehdään, ja itse työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti. Tässä raportissa luodaan katsaus työajan keston ja järjestämisen uusimpaan kehitykseen EU:ssa ja esitellään tärkeimpiä suuntauksia ja eroja jäsenvaltioiden välillä. Vuonna 2015 tehdystä kuudennesta työolotutkimuksesta saatujen tietojen perusteellisen analyysin avulla siinä myös selvitetään sukupuolen ja elämänkaaren näkökulmasta yhteyksiä työaikamallien, työ- ja yksityiselämän tasapainon ja työaikamieltymyksien sekä työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin välillä. Raportissa myös selvitetään, miten kestäviä EU:n jäsenvaltioiden vallitsevat työolot ja työaikamallit ovat pitkällä aikavälillä.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti