Industrial relations and social dialogue

Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

Report
Päivitetty
1 toukokuu 2018
Julkaistu
6 maaliskuu 2018
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendationsRead more

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms. While some improvements have been reported, the challenges and limitations faced – such as insufficient time allocated to consultation and lack of visibility – need to be addressed in order to enhance the effective participation of social partners in the European Semester. 

A new version of this report was published on 1 May 2018.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  52
  Viitenumero: 
  EF18028
  ISBN: 
  978-92-897-1662-8
  Julkaisunro: 
  TJ-04-18-340-EN-N
  DOI: 
  10.2806/17656
  Catalogue info

  Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

  The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF180281
  Catalogue info

  Kansallisten työmarkkinaosapuolten osallistuminen vuoden 2017 EU-ohjausjaksoon: työmarkkinavuoropuhelun käytännöt

  Viimeisin EU-ohjausjakson kausi kattaa vuodet 2016–2017. Ohjausjakso on tuonut esiin useita kysymyksiä työmarkkinaosapuolten osallistumisesta vuoden 2017 kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen ja maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoon. Tässä raportissa tarkastellaan työmarkkinavuoropuhelun käytäntöjen eroja jäsenvaltioissa sekä kansallisten viranomaisten roolia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen poliittisiin uudistuksiin osallistumisen edistäjänä. Parannuksista huolimatta haasteita ja puutteita riittää vielä käsiteltäväksi. Niitä ovat esimerkiksi riittämätön kuulemisaika ja näkyvyyden puute. Näihin asioihin on puututtava, jotta voitaisiin lisätä työmarkkinaosapuolten tehokasta osallistumista EU-ohjausjaksoon.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti