Industrial relations and social dialogue

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Julkaistu
29 tammikuu 2018
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a daRead more

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  60
  Viitenumero: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Julkaisunro: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF17551
  Catalogue info

  Erilaisten työmarkkinasuhteiden kartoittaminen: Eurofoundin analyysikehyksen soveltaminen

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Eurofoundin vuoden 2016 raportissa Työmarkkinasuhteiden keskeisten ulottuvuuksien kartoittaminen määritettiin neljä työmarkkinasuhteiden keskeistä ulottuvuutta: työpaikkademokratia, teollisuuden kilpailukyky, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työn ja työllisyyden laatu. Tämä raportti perustuu kyseiseen aikaisempaan tutkimukseen, jossa kehitettiin 45 indikaattorin kojelauta sen arvioimiseksi, miten ja missä määrin näitä keskeisiä ulottuvuuksia koskevaa käsitekehystä voidaan soveltaa kansallisella tasolla. Eurofoundin kansallinen yhteyshenkilöiden verkosto testasi indikaattoreita kansallisella tasolla, ja kävi ilmi, että niillä voidaan kartoittaa kohtuullisen tarkasti kansallisten työmarkkinasuhdejärjestelmien hallitsevat ominaisuudet ja suuntaukset. Tutkimus vahvisti, että indikaattorien kojelauta, jolla voidaan mitata tarkasti työmarkkinasuhteiden monimutkaista tilannetta eri puolilla EU:ta ja laatia asiaa koskevia yhteenvetoja, on arvokas työkalu vertailevassa tutkimuksessa ja hyödyllinen väline päätöksentekijöiden, työmarkkinaosapuolten ja sidosryhmien tukena. Raportissa esitetään useita erilaisia vaihtoehtoja tämän käsitteellisen lähestymistavan kehittämiseksi edelleen.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti