Quality of life

Social cohesion and well-being in Europe

Report
Päivitetty
12 marraskuu 2018
Julkaistu
12 marraskuu 2018
Muodot
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of different social groups. The analysis looks at how perceived levels of societal tensions have changed in European societies over time (2003–2016). It also examines which dimensions of social cohesion are most important for individual well-being. The report is based on data from Eurofound’s European Quality of Life Survey 2016, the fourth survey since 2003.

 • Full report

  Number of Pages: 
  70
  Reference No: 
  EF18035
  ISBN: 
  978-92-897-1780-9
  Catalogue: 
  TJ-03-18-414-EN-N
  DOI: 
  10.2806/261816
  Catalogue info

  Social cohesion and well-being in Europe

  This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of different social groups. The analysis looks at how perceived levels of societal tensions have changed in European societies over time (2003–2016). It also examines which dimensions of social cohesion are most important for individual well-being.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF180351
  Catalogue info

  Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja hyvinvointi Euroopassa

  Authors: 
  Eurofound

  Viime vuosina on usein väitetty, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus – yhteiskuntiemme sosiaalinen kudos – olisi rappeutumassa. Tässä raportissa tutkitaan empiirisesti tämän hälyttävän näkemyksen paikkansapitävyyttä ja pohditaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden merkitystä kansalaisten arvioinneille omasta elämänlaadusta. Raportin tiedot ovat peräisin kolmesta viimeisimmästä Eurofoundin eurooppalaisesta elämänlaatututkimuksesta (EQLS) vuosilta 2007, 2011 ja 2016. Näiden tietojen pohjalta raportissa arvioidaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden nykyistä tasoa EU:ssa ja sen kehitystä ajan kuluessa. Siinä keskitytään ryhmiin, jotka ovat vaarassa kokea vähäistä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ja yhteiskunnallisiin erityispiirteisiin, jotka auttavat luomaan yhteenkuuluvuutta. Yleisesti ottaen havainnot paljastavat, että ennakoitavissa olevien sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien tekijöiden – vaurauden, avokätisen ja osallistavan hyvinvointijärjestelmän, korkeamman koulutustason ja alhaisemman työttömyyden – lisäksi digitaaliset taidot ovat nousseet ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi, jonka tuloksena ovat yhteenkuuluvammat yhteiskunnat ja sitä kautta onnellisemmat kansalaiset EU:ssa.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti