Living conditions and quality of life

Societal change and trust in institutions

Report
Päivitetty
4 helmikuu 2019
Julkaistu
12 joulukuu 2018
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU hasRead more

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries. The report shows that moderating social tensions and feelings of social exclusion can help to stem the decline in trust. However, to boost trust in institutions, improving the quality of public services is the most powerful driver. A number of encouraging and practical consequences result from trust in public institutions: for example, countries with higher trust in political institutions have a lower level of tax evasion (VAT gap) and greater public support for policy reforms. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  66
  Viitenumero: 
  EF18036
  ISBN: 
  978-92-897-1796-0
  Julkaisunro: 
  TJ-03-18-485-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736845
  Catalogue info

  Societal change and trust in institutions

  As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries.

  Muodot

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumero: 
  EF180361
  Catalogue info

  Yhteiskunnallinen muutos ja luottamus instituutioihin

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Euroopan elämänlaatututkimuksen ja eurobarometrin tiedot osoittavat, että jyrkkä lasku instituutioita kohtaan tunnetussa luottamuksessa oli väliaikainen ilmiö taantuman aikana. Joissakin jäsenvaltioissa luottamus EU:hun laski tällä jaksolla enemmän kuin luottamus kansallisiin hallituksiin, mutta useimmissa maissa luottamus EU:hun on yleisesti pysynyt korkeammalla tasolla kuin luottamus kansallisiin hallituksiin. Raportti osoittaa, että yhteiskunnallisten jännitteiden ja sosiaalisen syrjäytymisen tunteiden lieventäminen voivat auttaa pysäyttämään luottamuksen laskun. Tehokkain tekijä instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen parantamisessa on kuitenkin julkisten palvelujen laadun parantaminen. Instituutioita kohtaan tunnettu luottamus tuottaa monia kannustavia ja käytännöllisiä tuloksia: esimerkiksi maissa, joissa poliittisiin instituutioihin luotetaan enemmän, on vähemmän veronkiertoa (arvonlisäverovaje) ja suurempi julkinen tuki poliittisille uudistuksille.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti