Working conditions and sustainable work

Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

Report
Julkaistu
14 joulukuu 2018
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technologiRead more

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours. This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for ;them in terms of their work-life balance. The report draws on a range of data sources, in particular the European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Quality of Life Survey (EQLS). 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  78
  Viitenumero: 
  EF18065
  ISBN: 
  978-92-897-1804-2
  Julkaisunro: 
  TJ-03-18-549-EN-N
  DOI: 
  10.2806/560184
  Catalogue info

  Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

  How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF180651
  Catalogue info

  Kohti tasapainoa: työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen EU:ssa

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on monille ihmisille keskeinen ongelma, johon päätöksentekijät, työmarkkinaosapuolet, yritykset ja yksityishenkilöt pyrkivät löytämään ratkaisuja. Samanaikaisesti uudet haasteet ja ratkaisut muokkaavat työn ja yksityiselämän välistä suhdetta. Niitä ovat väestön ikääntyminen, teknologian muutokset, työllisyysasteen paraneminen ja viikkotyöajan lyheneminen. Raportin tarkoituksena on tarkastella EU:n alueella asuvien ihmisten työ- ja yksityiselämän keskinäistä suhdetta, olosuhteita, joissa he pyrkivät sovittamaan yhteen nämä kaksi elämänaluetta, sekä tekijöitä, joita he pitävät tärkeimpinä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen kannalta. Raportti perustuu eri tietolähteisiin, joista mainittakoon erityisesti Euroopan työolotutkimus (EWCS) ja eurooppalaisten elämänlaatua kartoittava selvitys (EQLS).

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti