Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Päivitetty
17 joulukuu 2018
Julkaistu
17 joulukuu 2018
Muodot
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info

  Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

  In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Ylöspäin tapahtuva lähentyminen EU:ssa: käsitteet, mittaaminen ja indikaattorit

  Authors: 
  Eurofound

  Talouskriisin seurauksena EU:n johtajat ja poliittiset päättäjät ovat huomanneet, että sosiaaliselle lähentymiselle on annettava politiikan teossa yhtä suuri jalansija kuin taloudelliselle lähentymiselle, jotta sosiaalisesta Euroopasta voisi tulla totta. Tässä yhteydessä Eurofound on perustanut tutkimuslinjan, jotta voidaan saada todisteita siitä, ovatko sosioekonomiset suuntaukset eri maissa lähentyviä vai eriytyviä ja missä ne sitä ovat. Tässä raportissa perustetaan käsitekehys Eurofoundin lähentymistä koskevan tutkimuksen tukemiseksi. Siinä kehitetään metodologista strategiaa lähentymisen tutkimiseen ja sovelletaan sitä kaavojen tutkimiseen kaikkialla EU:ssa 37 indikaattorilla. Nämä indikaattorit kattavat neljä sosiaalialan osa-aluetta: työllisyys, työ- ja elinolot ja sosioekonomiset tekijät.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti