Employment and labour markets

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Julkaistu
12 kesäkuu 2019
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to furtRead more

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  76
  Viitenumero: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Julkaisunro: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF180431
  Catalogue info

  Osuuskunnat ja sosiaaliset yritykset: Työ ja työllisyys valituissa maissa

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Osuuskunnat ja sosiaaliset yritykset tunnetaan niiden joustavuudesta suhdanneriippuvaisten ja rakenteellisten taloudellisten haasteiden edessä ja kyvystä edesauttaa paikallista ja alueellista talouskehitystä, sosiaalinen osallistaminen mukaan lukien. Viime vuosina on yhä enemmän kiinnitetty huomiota niiden kykyyn tukea EU:n politiikkatavoitteita useampien ja parempien työpaikkojen luomisen, epätyypillisten työsuhteiden trendiin vastaamisen sekä EU:n integraation edistämisen osalta vuoden 2008 maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeen. Tämä raportti tarkastelee eurooppalaisten osuuskuntien ja sosiaalisten yritysten osallistumista työpaikkojen syntymiseen ja säilymiseen viidessä EU-maassa toimivien organisaatioiden tapaustutkimuksen pohjalta. Tutkimuksessa kuvataan luotujen ja säilytettyjen työpaikkojen erityispiirteitä sekä esitellään erilaisia organisaatioiden kehittämiseen ja innovointiin käyttämiä tukitoimenpiteitä. Tutkimus tarjoaa toimintaohjeita, joiden tavoitteena on tukea näiden työpaikkojen tarjoamista osuuskunnissa ja sosiaalisissa yrityksissä.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti