Labour market change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Julkaistu
07 lokakuu 2019
Muodot
Executive summary in 22 languages

PDF

Yhteenveto

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Catalogue: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Available formats

  Cite this publication as: 
  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190361
  Catalogue info

  Euroopan työpaikkojen seurantaväline 2019: Muutoksia alueellisessa työllisyysrakenteessa

  Authors: 
  Eurofound

  Saadusta näytöstä käy ilmi, että suurkaupunkialueet pärjäävät huomattavasti EU:n jäsenvaltioiden muita alueita paremmin. Tällainen alueiden välinen eriarvoisuus saa aikaan pettymyksen tunteita nykyisiä poliittisia järjestelmiä kohtaan. Se puolestaan heikentää demokraattisten järjestelmien perustana olevia yhteiskunnallisia siteitä. Tämä on tausta vuoden 2019 Euroopan työpaikkojen seurantavälineen selvitykselle, jossa analysoidaan alueellisia muutoksia EU:n työllisyysrakenteessa eli muutosta työllisyyden jakautumisessa ammatti- ja toimialoilla. Analyysi koskee yhdeksän jäsenvaltion 130:tä aluetta, joiden osuus EU:n työntekijöistä on yhteensä lähes neljä viidesosaa. Tutkimuksessa todetaan, että vaikka jäsenvaltioiden työllisyysrakenteet lähenevät toisiaan, saman maan alueet erilaistuvat. Siinä myös osoitetaan, että kaupungeissa on suhteettoman suuri osa hyväpalkkaisia ja suurta ammattitaitoa vaativia palvelualan työpaikkoja, joskin myös matalapalkkatöiden osuus on kasvanut. Havainnot tukevat EU:n aluepolitiikan tuen jatkamista jälkeenjäämisen vaarassa oleville alueille.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti