Industrial relations and social dialogue

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten alakohtainen vuoropuhelu: Tietoja ja lukuja

Report
Julkaistu
6 joulukuu 2019
pdf
Formats and languages
  • Lataa
Tekijä(t): 
Kerckhofs, Peter

Yhteenveto

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten alakohtaisella vuoropuhelulla on tärkeä asema työmarkkinaosapuolten välisen Euroopan tason vuoropuhelun edistämisessä eri teollisuusaloilla. Euroopassa on tällä hetkellä 43 työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävää alakohtaista neuvottelukomiteaa, joissa tRead more

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten alakohtaisella vuoropuhelulla on tärkeä asema työmarkkinaosapuolten välisen Euroopan tason vuoropuhelun edistämisessä eri teollisuusaloilla. Euroopassa on tällä hetkellä 43 työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävää alakohtaista neuvottelukomiteaa, joissa työmarkkinaosapuolet EU:n jäsenvaltioista – ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen edustajat – kokoontuvat käymään vuoropuhelua tiettyjen alojen puolesta. Tässä tutkimusraportissa esitetään tietoja ja lukuja alojen moninaisuudesta, työmarkkinajärjestöistä ja edustavuudesta EU:n jäsenvaltioissa ja alakohtaisesti.

Read less

Formats and languages

  • Lataa

Part of the series

  • Sectoral social dialogue

    Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti