Industrial relations

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten alakohtainen vuoropuhelu: Tietoja ja lukuja

Report
Julkaistu
6 joulukuu 2019
pdf
Formats and languages
 • PDF

Yhteenveto

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten alakohtaisella vuoropuhelulla on tärkeä asema työmarkkinaosapuolten välisen Euroopan tason vuoropuhelun edistämisessä eri teollisuusaloilla. Euroopassa on tällä hetkellä 43 työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävää alakohtaista neuvottelukomiteaa, joissa tRead more

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten alakohtaisella vuoropuhelulla on tärkeä asema työmarkkinaosapuolten välisen Euroopan tason vuoropuhelun edistämisessä eri teollisuusaloilla. Euroopassa on tällä hetkellä 43 työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävää alakohtaista neuvottelukomiteaa, joissa työmarkkinaosapuolet EU:n jäsenvaltioista – ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen edustajat – kokoontuvat käymään vuoropuhelua tiettyjen alojen puolesta. Tässä tutkimusraportissa esitetään tietoja ja lukuja alojen moninaisuudesta, työmarkkinajärjestöistä ja edustavuudesta EU:n jäsenvaltioissa ja alakohtaisesti.

Read less

Formats and languages

 • PDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  EF19015
  ISBN: 
  978-92-897-2023-6
  Catalogue: 
  TJ-04-19-739-FI-N
  DOI: 
  10.2806/0910
  Catalogue info

  Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten alakohtainen vuoropuhelu: Tietoja ja lukuja

  European sectoral social dialogue plays an important role in promoting dialogue between the social partners in industrial sectors at European level. There are currently 43 European sectoral social dialogue committees that bring together the social partners from the EU Member States – representatives of trade unions and employer organisations – to engage in dialogue on behalf of specific sectors.

  Available formats

  • Download full reportPDF

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti