Living conditions and quality of life

Inequalities in the access of young people to information and support services

Report
Julkaistu
3 heinäkuu 2019
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing Read more

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services. This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  68
  Viitenumero: 
  EF19041
  ISBN: 
  978-92-897-1854-7
  Julkaisunro: 
  TJ-02-19-245-EN-N
  DOI: 
  10.2806/343095
  Catalogue info

  Inequalities in the access of young people to information and support services

  In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF190411
  Catalogue info

  Eriarvoisuus nuorten tiedonsaannissa ja pääsyssä tukipalveluihin

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Viime vuosina EU:ssa ja kansallisella tasolla on esitetty huolenaiheita siitä, että kumuloituva stressi, jota koulu, vanhempien odotukset ja sosiaaliset paineet aiheuttavat, voi vaikeuttaa nuorten siirtymistä aikuisuuteen. Tähän liittyy myös riski siitä, että kielteiset vaikutukset ovat kauaskantoisia. Yksi tapa helpottaa siirtymää on tarjota asiaankuuluvaa tietoa ja tukipalveluja näiden kriittisten muutosvuosien aikana. Näyttää kuitenkin siltä, ettei kaikilla nuorilla ole mahdollisuutta kyseisiin palveluihin. Tässä raportissa kuvaillaan niiden nuorten ominaispiirteitä, joilla on eniten vaikeuksia päästä sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin, sitä minkä tyyppisistä palveluista heille olisi eniten hyötyä, sekä keskeisimmät haasteet, joita heillä on tietojen ja tukipalvelujen saannissa. Siinä tarkastellaan myös, mitä palveluntarjoajat voivat tehdä varmistaakseen tukea tarvitsevien nuorten tavoittamisen, ja esitellään innovatiivisia esimerkkejä siitä, miten torjutaan eriarvoisuutta palveluihin pääsyssä.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti