Living conditions and quality of life

Quality of health and care services in the EU

Report
Julkaistu
11 heinäkuu 2019
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particulaRead more

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particular represent a key component of social protection for EU citizens, improving quality of life and access to education and employment. This report reveals citizens’ perceptions of quality in healthcare, long-term care and childcare, and compares them between countries, groups in society and the receivers of care and indirect service users.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  76
  Viitenumero: 
  EF18034
  ISBN: 
  978-92-897-1886-8
  Julkaisunro: 
  TJ-04-19-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/5643
  Catalogue info

  Quality of health and care services in the EU

  Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF180341
  Catalogue info

  Terveydenhuolto- ja hoivapalvelujen laatu EU:ssa

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Julkiset palvelut ovat keskeisessä roolissa korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen osallisuuden saavuttamiselle. Ollakseen tehokkaita palveluiden on kuitenkin oltava hyvälaatuisia ja yhtäläisesti kaikkien kansalaisten ulottuvilla mahdollisimman laajasti. EU:n kansalaisten sosiaalisessa suojelussa erityisesti hoitopalvelut ovat keskeinen elämänlaatua sekä koulutukseen ja työhön pääsyä parantava tekijä. Raportissa tuodaan esiin kansalaisten käsityksiä terveydenhuollon laadusta, pitkäaikaishoidosta ja lastenhoidosta. Saatuja havaintoja vertaillaan eri maiden, yhteiskuntaryhmien sekä hoitopalvelujen käyttäjien ja epäsuorien palvelujen käyttäjien välillä.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti