Working conditions and sustainable work

Working conditions and workers' health

Report
Julkaistu
13 toukokuu 2019
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  80
  Viitenumero: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Julkaisunro: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF180411
  Catalogue info

  Työolot ja työntekijöiden terveys

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Tässä raportissa tarkastellaan Euroopan työolotutkimuksen tietojen perusteella työoloja ja niiden vaikutuksia työntekijöiden terveyteen. Väestön ikääntyessä työn kestävyyden varmistaminen edellyttää, että yhä useampi ihminen tekee työtä entistä pidempään. Raportissa tarkastellaan työn vaatimusten ja työhön saatavien resurssien välistä vuorovaikutusta. Työn vaatimukset lisäävät uupumisen riskiä ja työhön saatavat resurssit tukevat työntekijöiden suurempaa sitoutumista ja hyvinvointia. Havaintojen mukaan fyysiset riskit eivät ole lisääntyneet mutta ovat edelleen merkittäviä. Henkiset vaatimukset puolestaan ovat lisääntyneet, mikä korostaa sitä, että työn psykososiaalisten riskien merkitys kasvaa. Ajan myötä tapahtuneet muutokset viittaavat siihen, että heikon terveyden riski keskittyy tiettyihin ammatteihin, mutta että ammateissa, joiden on perinteisesti katsottu olevan suojattuja, altistuu entistä enemmän riskeille, jotka todennäköisesti vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti