Industrial relations and social dialogue

Capacity building for effective social dialogue in the European Union

Report
Julkaistu
10 syyskuu 2020
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
Read more
 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
 • Structural gaps at national level identified in the research include lack of representativeness and mandate to negotiate, limited tripartism, sectoral collective bargaining and low collective bargaining coverage, lack of social partners’ autonomy and lack of trust between the social partners and governments.
 • Elements that would foster a more effective social dialogue at national level include legislative reforms to promote social dialogue and collective bargaining, a more supportive role by the state, increase in membership, capacity and mandate to negotiate, more human and financial resources.
 • Developing the skills and expertise of the two sides of industry in relation to specific skills (such as industrial relations, negotiation, research and analysis, policymaking, advocacy, and soft and digital skills) should be supported.
 • Social partners should be assisted in their efforts to increase their membership representativeness and capacity to negotiate and implement agreements.
Read less

Yhteenveto

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relRead more

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relation to national frameworks for autonomous collective bargaining, involvement in European social dialogue and the European Semester, and the development of membership and services for members. It also includes the results from stakeholder consultations and two exchange seminars held in 2019, along with a set of policy pointers for further discussion.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  64
  Viitenumero: 
  EF20002
  ISBN: 
  978-92-897-2092-2
  Julkaisunro: 
  TJ-01-20-379-EN-N
  DOI: 
  10.2806/789163
  Catalogue info

  Capacity building for effective social dialogue in the European Union

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2020), Capacity building for effective social dialogue in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF20002EN1
  Catalogue info

  Työmarkkinaosapuolten tehokkaan vuoropuhelun edellyttämien valmiuksien kehittäminen Euroopan unionissa

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Raportin tavoitteena on tukea keskustelua siitä, miten Eurofound voi auttaa työmarkkinaosapuolia kehittämään valmiuksia tehokasta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua varten. Raporttia varten Eurofound on tarkastellut ja pyrkinyt tunnistamaan työmarkkinaosapuolten valmiuksien kehittämisen tarpeita ja aloitteita, jotka liittyvät riippumattoman keskitetyn sopimisen kansallisiin kehyksiin, Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun ja eurooppalaiseen ohjausjaksoon osallistumiseen sekä jäsenpohjan ja jäsenpalvelujen kehittämiseen. Raportti sisältää myös sidosryhmien kuulemisen tulokset ja kahden vuonna 2019 järjestetyn seminaarin tulokset sekä päätelmiä keskustelua varten.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Working papers

  Related working papers

Tutkimuksiin, jotka on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 ja jotka julkaistaan tämän ajankohdan jälkeen, voi sisältyä tietoa, joka koskee EU:n 28 jäsenvaltiota. Tämän ajankohdan jälkeen tutkimuksissa otetaan huomioon vain EU:n 27 jäsenvaltiota (ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ellei toisin mainita.

Tässä raportissa esitetään tulokset tutkimuksesta, joka tehtiin ennen covid-19-epidemian puhkeamista Euroopassa helmikuussa 2020. Siksi tuloksissa ei oteta huomioon epidemian vaikutuksia.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti