Anticipating and managing the impact of change

Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe

Report
Julkaistu
22 tammikuu 2020
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • Game-changing technologies (GCTs) are those expected to have a disruptive effect on the economy, labour market and society; GCTs should be monitored to identify early interventions to foster growth or to prevent negative effects.
Read more
 • Game-changing technologies (GCTs) are those expected to have a disruptive effect on the economy, labour market and society; GCTs should be monitored to identify early interventions to foster growth or to prevent negative effects.
 • There is considerable difference as regards technical and market maturity across GCTs and their adoption across sectors. For example, advanced robotics is a comparatively well established technology in some manufacturing sectors, while at early stage adoption in services. Blockchain, in contrast, is hardly operationally used by business in general, and if applied, then rather in services.
 • The numerical employment impact of GCTs is hard to assess, but most probably is less severe than often discussed. Most analysed GCTs show some potential for both, job creation (notably higher-skilled jobs related to data handling, science and analytics) and job loss (notably jobs characterised by a high level of automatable routine tasks).
 • More importantly, GCTs are expected to have a substantial impact on the task composition within jobs, which is likely to result in disruptive changes as regards skills needs and use and work organisation.
 • To ensure, at the same time, global competitiveness of European companies and sustainable employment and decent working conditions for the workforce, policy interventions are needed, even if the GCTs are not yet widely adopted by business.
Read less

Yhteenveto

Innovation and technological advancement are natural features of developed economies, and they are necessary to maintain and improve sustainable competitiveness in an era of globalisation. However, while most innovation tends to be incremental, some has a disruptive effect on production and serviRead more

Innovation and technological advancement are natural features of developed economies, and they are necessary to maintain and improve sustainable competitiveness in an era of globalisation. However, while most innovation tends to be incremental, some has a disruptive effect on production and service provision, the labour market and social dialogue. This report discusses a selection of eight so-called ‘game-changing technologies’ (advanced robotics, additive manufacturing, the Internet of Things, electric vehicles, autonomous vehicles, industrial biotechnologies, blockchain and virtual and augmented reality). Each of these has the potential to substantially change business activities, work and employment in Europe. Looking at both the manufacturing and services sectors, this report gives an indication of how these technologies might be adopted and how they are expected to affect the labour market.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  54
  Viitenumero: 
  EF19047
  ISBN: 
  978-92-897-2044-1
  Julkaisunro: 
  TJ-03-20-015-EN-C
  DOI: 
  10.2806/198
  Catalogue info

  Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2020), Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Teknologia muuttaa tuotannon ja työllisyyden Euroopassa täysin

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Innovaatiot ja teknologinen kehitys ovat kehittyneiden talouksien luonnollisia piirteitä ja välttämättömiä kestävän kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi globalisaation aikakaudella. Vaikka useimmat innovaatiot ovat luonteeltaan inkrementaalisia, joillakin niistä on mullistava vaikutus tuotantoon, palvelujen tarjontaan, työmarkkinoihin ja työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun. Tässä raportissa käsitellään kahdeksaa niin voimakkaasti vaikuttavaa teknologiaa (edistynyt robotiikka, materiaalia lisäävä valmistus, esineiden internet, sähköajoneuvot, autonomiset ajoneuvot, teollinen bioteknologia, lohkoketju sekä virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus). Jokainen näistä teknologian aloista voi muuttaa merkittävästi liiketoimintaa, työntekoa ja työllisyyttä Euroopassa. Tässä raportissa tarkastellaan sekä tuotanto- että palvelualoja ja esitetään arvioita siitä, miten nämä teknologiat voitaisiin ottaa käyttöön ja miten niiden odotetaan vaikuttavan työmarkkinoihin.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Working papers

  Related working papers

  The working papers accompanying this report deal with the implications for the services sector.

 • Data and infographics

  Figures

  • Figure 1: Narrow AI: fields of application
  • Figure 2: Vectors of digital change and analysed GCTs
  • Figure 3: GCTs in manufacturing: potential employment implications
  • Figure 4: GCTs in services: potential employment implications
  • Figure 5: Overview of potential impact of the analysed GCTs on selected working conditions

  Tables

  • Table 1: GCTs selected for analysis
  • Table 2: Definitions of the analysed GCTs
  • Table 3: Example applications of GCTs
  • Table 4: Estimated potential market size of analysed GCTs
  • Table 5: Overview of key factors influencing adoption of the analysed GCTs
  • Table 6: Potential job creation and job loss by sector and GCT
  • Table 7: Expected effects of analysed GCTs on skills use and skills development
  • Table 8: Expected effects of analysed GCTs on work organisation
  • Table 9: Expected effects of analysed GCTs on working time and work intensity
  • Table 10: Expected effects of the analysed GCTs on autonomy, flexibility and control
  • Table 11: Expected effects of analysed GCTs on workers’ health and safety

  Infographics

  The infographics accompanying this report deal with the implications for the services sector.

  Eurofound infographic on advanced robotics

  Eurofound infographic on autonomous transport devices

  Eurofound infographic on blockchain

  Eurofound infographic on virtual and augmented reality

  Eurofound infographic on wearable devices

   

   

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti