Social dialogue

Social dialogue and HR practices in European global companies

Report
Julkaistu
16 kesäkuu 2020
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • While company management is increasingly organised at the global level, labour relations remain dominated by the national level in terms of power, organisation and resources.
Read more
 • While company management is increasingly organised at the global level, labour relations remain dominated by the national level in terms of power, organisation and resources.
 • Both human resource management (HRM) functions and social dialogue are under pressure from a variety of trends and dynamics. The continuing advancement of technological change, for example, will have an impact on how MNCs organise both their business and their HRM function.
 • Aside from the legal implementation of the European Works Council (EWC) Directive, sharing practices related to the involvement of EWCs in corporate decisions has proven to be valuable and has made a positive contribution to company operations and culture across the EU.
 • Transnational social dialogue in MNCs must play a constructive role in managing the transition towards a low-carbon, high-tech economy. In doing so, it will make a positive contribution to the development of EU social dialogue.
 • The positive interaction between HRM policies and worker representation structures should help companies and sectors restructure and adapt accordingly, dealing with the risk of increasing wage inequality and polarisation in working conditions.
Read less

Yhteenveto

This study examines the interaction between social dialogue practices and human resources management (HRM) policies in European multinational companies (MNCs). It looks at the changing role of HRM and its interaction with European Works Councils (EWCs), which can act as a link between different lRead more

This study examines the interaction between social dialogue practices and human resources management (HRM) policies in European multinational companies (MNCs). It looks at the changing role of HRM and its interaction with European Works Councils (EWCs), which can act as a link between different levels of social dialogue. Both HRM functions and social dialogue are under pressure from a variety of trends and dynamics – not least, ongoing technological change. Sharing practices related to the involvement of EWCs in corporate decisions has made a valuable contribution to company operation and culture across the EU. The positive interaction between HRM policies and worker representation structures should help companies and sectors restructure and adapt accordingly, including dealing with the risk of increasing wage inequality and polarisation in working conditions.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  52
  Viitenumero: 
  EF19009
  ISBN: 
  978-92-897-2073-1
  Julkaisunro: 
  TJ-03-20-371-EN-N
  DOI: 
  10.2806/525066
  Catalogue info

  Social dialogue and HR practices in European global companies

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2020), Social dialogue and HR practices in European global companies, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF19009EN1
  Catalogue info

  Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja henkilöstökäytännöt eurooppalaisissa maailmanlaajuisissa yhtiöissä

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Tutkimuksessa selvitetään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelukäytäntöjen ja henkilöstöhallinnon toimintalinjojen välistä vuorovaikutusta eurooppalaisissa monikansallisissa yhtiöissä. Siinä tarkastellaan henkilöstöhallinnon muuttuvaa asemaa ja sen vuorovaikutusta eurooppalaisten yritysneuvostojen kanssa. Neuvostot voivat toimia yhteytenä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun eri tasojen välillä. Sekä henkilöstöhallinnon toimintoihin että työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun kohdistuu painetta useista suuntauksista ja dynamiikasta, erityisesti käynnissä olevasta teknologisesta muutoksesta. Käytäntöjen jakaminen eurooppalaisten yritysneuvostojen osallistumisesta yhtiön päätöksiin on tuonut arvokkaan panoksen yhtiöiden toimintaan ja kulttuuriin koko EU:ssa. Henkilöstöhallinnon toimintalinjojen ja työntekijöiden edustusrakenteiden välisen myönteisen vuorovaikutuksen pitäisi auttaa yhtiöitä ja aloja järjestymään uudelleen ja sopeutumaan, muun muassa käsittelemään riskiä kasvavasta palkkaepätasa-arvosta ja työolojen ja -ehtojen polarisaatiosta.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Case studies

  Related working papers

 • Tables and graphs

  Tables

  • Table 1: Overview of the MNCs selected for the case studies
  • Table 2: Employment by world region, and Europe’s share of total employment, 2008 and 2018
  • Table 3: Promotion of social dialogue in the anticipation and/or management of restructuring activities
  • Table 4: Cases of restructuring involving ABB, Danfoss, UniCredit and Unilever
  • Table 5: The influence of sectoral and company-specific factors
  • Table 6: The impact of subsidiary location on social dialogue
  • Table 7: Organisational models of MNCs
  • Table 8: HRM factors, trends and practices in MNCs and their interaction with social dialogue outcomes
  • Table 9: Impact of HRM factors, trends and practices on social dialogue
  • Table 10: Organisational models of EWCs in the multinational companies studied
  • Table 11: Number of TCAs addressing various topics
  • Table 12: Main links between TCAs and HRM

  Graph

  Figure 1: Interaction of social dialogue and HRM policies and practices

Tutkimuksiin, jotka on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 ja jotka julkaistaan tämän ajankohdan jälkeen, voi sisältyä tietoa, joka koskee EU:n 28 jäsenvaltiota. Tämän ajankohdan jälkeen tutkimuksissa otetaan huomioon vain EU:n 27 jäsenvaltiota (ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ellei toisin mainita.

Tässä raportissa esitetään tulokset tutkimuksesta, joka tehtiin ennen covid-19-epidemian puhkeamista Euroopassa helmikuussa 2020. Siksi tuloksissa ei oteta huomioon epidemian vaikutuksia.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti