Working conditions and sustainable work

Toiminta epätavanomaisessa tilanteessa: Miten yritykset ovat sopeutuneet covid-19-pandemiaan EU:ssa

Report
Julkaistu
9 joulukuu 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • Pandemian seurauksena lähes joka viides EU:n yrityksistä kärsi työpaikkojen menetyksestä. Lähes 40 prosenttia EU:n yrityksistä joutui lyhentämään työntekijöidensä työaikaa, ja lähes neljänneksessä yrityksistä (23 prosenttia) tämä vaikutti valtaosaan työntekijöistä.
Read more
 • Pandemian seurauksena lähes joka viides EU:n yrityksistä kärsi työpaikkojen menetyksestä. Lähes 40 prosenttia EU:n yrityksistä joutui lyhentämään työntekijöidensä työaikaa, ja lähes neljänneksessä yrityksistä (23 prosenttia) tämä vaikutti valtaosaan työntekijöistä.
 • Vuonna 2020 lähes puolet kaikista EU:n yrityksistä joutui lopettamaan toimintansa covid-19:n vuoksi. Rahoituspalvelujen ja muiden palvelujen tarjoajat, kuljetusyritykset ja matkailu-, majoitus-, ravitsemis- ja elämystoimialojen toimijat kärsivät eniten kansanterveystoimenpiteisiin liittyvien peräkkäisten sulkutoimien vaikutuksista.
 • Vuonna 2020 yli kolmasosa EU:n yrityksistä teki muutoksia pääasialliseen liiketoimintaansa covid-19:n takia. Monien yritysten tuotantolinja siirtyi tuottamaan kiireellisesti tarvittavia suojaimia, hengityssuojaimia, puhdistustyökaluja ja muita laitteita.
 • Organisaatiot voivat hyötyä kriisin opetuksista. Yritykset, jotka investoivat työntekijöihin ja ottivat heidät osaksi päätöksentekoa, selvisivät paremmin. Näillä korkean investoinnin ja korkean osallisuuden yrityksillä oli myös todennäköisemmin kriisinhallintasuunnitelma, ja ne todennäköisemmin muuttivat keskeistä liiketoimintaansa ja palkkasivat lisää henkilöstöä vuonna 2020. Ennakoiva johtaminen oli myös ratkaisevan tärkeää, samoin kuin hyvä työilmapiiri, tehokas strategia henkilöstön ja asiakkaiden kanssa kommunikointiin sekä välineiden tarjoaminen henkilöstölle joustavien työaikajärjestelyjen mahdollistamiseksi.
 • Covid-19-kriisin fyysiset ja emotionaaliset haasteet ovat olleet erilaisia paikalla ja kotona työskenteleville työntekijöille. Vaikka molemmat työntekijätyypit toivat esiin pandemian aiheuttaman väsymyksen ja vähäisen motivaation, etätyöntekijät mainitsivat etätyöpaikkojen huonon ergonomisen suunnittelun, kotona järjestettävän koulunkäynnin vaikeudet ja turhautumisen yksitoikkoiseen ympäristöön, kun taas lähityötä tekevät työntekijät korostivat tartunnan pelkoa ja perusteellisesti muuttuneita työpaikkojen käytäntöjä.
Read less

Yhteenveto

Tämän raportin tavoitteena on tukea eurooppalaisia yrityksiä covid-19-pandemian haasteissa. Siinä keskitytään työpaikan käytäntöihin ja ominaisuuksiin, jotka ovat auttaneet eri puolilla EU:ta toimivia yrityksiä kehittämään toiminnallista kestävyyttä ja samalla huolehtimaan työntekijöiden ja asiakRead more

Tämän raportin tavoitteena on tukea eurooppalaisia yrityksiä covid-19-pandemian haasteissa. Siinä keskitytään työpaikan käytäntöihin ja ominaisuuksiin, jotka ovat auttaneet eri puolilla EU:ta toimivia yrityksiä kehittämään toiminnallista kestävyyttä ja samalla huolehtimaan työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudesta.

Raportissa tutkitaan, miten EU:n yritykset reagoivat alun perin pandemian puhkeamisen aiheuttamaan ulkoiseen häiriöön ja miten ne sittemmin mukauttivat työpaikkojaan. Siinä tarkastellaan myös pandemian vaikutusta työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä sitä, miten covid-19-epidemia ja sen jälkeiset häiriöt vaikuttivat liiketoimintaan ja työn organisointiin.

Read less

Formats and languages

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  80
  Viitenumero: 
  EF21033
  ISBN: 
  978-92-897-2224-7
  Julkaisunro: 
  TJ-05-21-333-EN-N
  DOI: 
  10.2806/98958
  Catalogue info

  Toiminta epätavanomaisessa tilanteessa: Miten yritykset ovat sopeutuneet covid-19-pandemiaan EU:ssa

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2021), Business not as usual: How EU companies adapted to the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF21033EN1
  Catalogue info

  Toiminta epätavanomaisessa tilanteessa: Miten yritykset ovat sopeutuneet covid-19-pandemiaan EU:ssa

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Tables and graphs

  This report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Distribution of Eurofound case studies
  Table 2: Reduction in working time due to COVID-19, by establishment characteristics
  Table 3: Average establishment performance levels by establishment characteristics, indexed mean, standard errors and % change in indexed mean
  Table 4: Findings on telework-related aspects (%)
  Table 5: Establishment performance and workplace well-being by work characteristics and management style, mean and standard errors

  List of figures

  Figure 1: Change in number of employees by sector, 2019 and 2020 (%)
  Figure 2: Change in number of employees by establishment type, 2019 and 2020 (%)
  Figure 3: Reduction in working time due to COVID-19, by sector (%)
  Figure 4: Proportion of establishments reporting profit/loss, 2019 and 2020 (%)
  Figure 5: Proportion of establishments reporting increases/decreases in production volume, 2019 and 2020 (%)
  Figure 6: Complete or partial suspension of business (%)
  Figure 7: Complete or partial suspension of business activity by sector (%)
  Figure 8: Change in employment by degree of business suspension (%)
  Figure 9: Profit outlook by business suspensions (%)
  Figure 10: Production/service volume developments by business suspensions (%)
  Figure 11: Change in business activities by sector and disruption (%)
  Figure 12: Change in knowledge and skills needs due to COVID-19, EU27 (%)
  Figure 13: Establishments with substantial or moderate change in knowledge and skills needs due to COVID-19, by establishment type, EU27 (%)
  Figure 14: Motivation by types of change in establishments (%)
  Figure 15: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 (%)
  Figure 16: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 17: Organisational changes due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 18: Telework by proportion of employees and time, 2019 and 2020 (%)
  Figure 19: Telework by establishment size, 2019 and 2020 (%)
  Figure 20: Provisions for telework made by employer (%)
  Figure 21: Extent to which each element of the management approach has become more important because of the pandemic (%)
  Figure 22: Problem solving and work autonomy, 2019 and 2020 (%)
  Figure 23: Job complexity and work autonomy, indexed values (mean = 100), 2019 and 2020
  Figure 24: Discretionary behaviour, 2019 and 2020 (%)
  Figure 25: Use of internal communication channels, 2019 and 2020 (%)
  Figure 26: Business continuity plan or contingency plan previously in place by various variables (% and standard errors)
  Figure 27: Psychosocial risks in EU27 establishments in 2019 (% of managers reporting)
  Figure 28: Measures to record working time by employee representation (ER) (%)
  Figure 29: Employee motivation by employee representation (ER) (%)
  Figure 30: Direct employee participation (%)

Tutkimuksiin, jotka on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 ja jotka julkaistaan tämän ajankohdan jälkeen, voi sisältyä tietoa, joka koskee EU:n 28 jäsenvaltiota. Tämän ajankohdan jälkeen tutkimuksissa otetaan huomioon vain EU:n 27 jäsenvaltiota (ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ellei toisin mainita.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti