COVID-19

Elämä, työ ja covid-19 (päivitys huhtikuu 2021): Mielenterveysongelmat lisääntyvät ja luottamus heikkenee koko unionissa toisena pandemiavuonna

Report
Julkaistu
10 toukokuu 2021
pdf
Muodot

Keskeiset havainnot

 • Henkinen hyvinvointi on laskenut heikoimmalle tasolleen kaikissa ikäryhmissä sen jälkeen, kun pandemia yli vuosi sitten puhkesi. Tämä on erityisesti havaittavissa nuorten ja työpaikkansa menettäneiden keskuudessa.
Read more
 • Henkinen hyvinvointi on laskenut heikoimmalle tasolleen kaikissa ikäryhmissä sen jälkeen, kun pandemia yli vuosi sitten puhkesi. Tämä on erityisesti havaittavissa nuorten ja työpaikkansa menettäneiden keskuudessa.
 • Olemassa oleva epätasa-arvo syvenee, koska pandemialla on suhteettoman suuri vaikutus haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Havaintojen mukaan vaikeudet saada rahat riittämään ovat merkittävästi lisääntyneet jo ennestään heikossa tilanteessa olevien keskuudessa.
 • Kansalaisten tyytyväisyys kriisin tukitoimenpiteisiin on vähentynyt jyrkästi, ja nyt vain 12 prosenttia pitää tukitoimenpiteitä oikeudenmukaisina, kun kesällä 2020 vastaava luku oli 22 prosenttia. Lisäksi tuen saantia helppona ja tehokkaana pitävien määrä on vähentynyt 16 prosentista kesällä 2020 10 prosenttiin keväällä 2021. Lähes yksi kymmenestä vastaajasta oli saanut hylkäävän vastauksen taloudellista tukea koskevaan pyyntöönsä.
 • Luottamus instituutioihin on romahtanut, erityisesti luottamus kansallisiin hallituksiin. Se laski 4,6:sta kesällä 2020 3,9:ään keväällä 2021. Luottamus kansallisiin hallituksiin laski kaikissa jäsenvaltioissa alle pandemian alussa kirjatun tason. Myös luottamus EU:hun laski, mutta se on edelleen korkeampi kuin luottamus kansallisiin hallituksiin. 
 • Yli neljännes Euroopan asukkaista ilmoittaa suhtautuvansa covid-19-rokotteeseen epäröivästi, ja miehistä epäröiviä on suurempi osa (29 prosenttia) kuin naisista (25 prosenttia). Rokotevastaisuuteen yhdistyy voimakkaasti alhainen luottamustaso ja sosiaalisen median käyttö siten, että maissa, joissa on näkyvissä alhainen luottamus hallitukseen, rokotevastaisuutta on enemmän.
Read less

Yhteenveto

Helmi- ja maaliskuussa 2021 toteutettu Eurofoundin kolmas sähköinen kyselytutkimus valottaa ihmisten sosiaalista ja taloudellista tilannetta eri puolilla Eurooppaa, kun covid-19-rajoitusten kanssa oli eletty lähes kokonaisen vuoden ajan. Tässä raportissa analysoidaan tutkimuksessa sen käynnistämiRead more

Helmi- ja maaliskuussa 2021 toteutettu Eurofoundin kolmas sähköinen kyselytutkimus valottaa ihmisten sosiaalista ja taloudellista tilannetta eri puolilla Eurooppaa, kun covid-19-rajoitusten kanssa oli eletty lähes kokonaisen vuoden ajan. Tässä raportissa analysoidaan tutkimuksessa sen käynnistämisen jälkeen (huhtikuu 2020) saatuja tärkeimpiä tuloksia ja seurataan käynnissä olevaa kehitystä ja suuntauksia unionin 27 jäsenvaltiossa. Raportissa täsmennetään, mitä ongelmia pandemian aikana on noussut esiin. Niitä ovat muun muassa kasvava epävarmuus työpaikkojen säilymisestä työpaikan menettämisuhan takia, henkisen hyvinvoinnin heikkeneminen, sukupuolten tasa-arvossa saavutettujen edistysaskelten rapautuminen, instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen heikkeneminen, työ- ja yksityiselämän tasapainon huonontuminen ja rokotevastaisuuden lisääntyminen. Tutkimuksen tulokset korostavat tarvetta omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkien kriisistä erittäin tuntuvasti kärsineiden ryhmien tukemiseksi, jotta estetään heidän joutumisensa yhä heikompaan asemaan. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  21
  Viitenumero: 
  EF21064
  ISBN: 
  978-92-897-1700-7
  Julkaisunro: 
  TJ-02-21-636-EN-N
  DOI: 
  10.2806/76802
  Catalogue info

  Elämä, työ ja covid-19 (päivitys huhtikuu 2021): Mielenterveysongelmat lisääntyvät ja luottamus heikkenee koko unionissa toisena pandemiavuonna

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2021), Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Data

  Explore the dataset for each round of the survey.

  The data cover a range of topics under seven main headings: quality of life, democracy and trust, work and teleworking, the financial situation and security of respondents, the quality of public services, the employment support measures put in place, as well as the willingness of Europeans to be vaccinated during COVID-19.


  The report contains the following lists of tables and figures. The corresponding data for the tables and figures is available as an Excel download (328KB .xlsx).

  List of tables

  Table 1: Location of work and average hours worked during the pandemic, EU27 (%)

  Table 2: Proportion of parents declaring they are too tired after work to do household jobs, EU27 (%)

  Table 3: Proportion of respondents reporting having negative feelings by age and gender, EU27 (%)

  Table 4: Request for support by employment status, EU27 (%)

  Table 5: Proportion of financially fragile respondents by employment status, EU27 (%)

  Table 6: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)

  Table 7: Proportion of respondents reporting arrears by group, EU27 (%)

  Table 8: Trust in the EU by sociodemographic group (mean scores), EU27 (%)

  Table 9: Trust in the national government and the EU by financial support (mean scores), EU27 (%)

  List of figures

  Figure 1: Respondents who lost their job (of those who were employed before the pandemic) by country, EU27 (%)

  Figure 2: Preference to work from home post-pandemic, EU27 (%)

  Figure 3: Proportion of parents declaring they would like more online schooling for their children, even when the pandemic is over, EU27 (%)

  Figure 4: Risk of depression by age group and survey round, EU27 (%)

  Figure 5: Unmet need for healthcare during the pandemic by country, EU27 (%)

  Figure 6: Unmet need for healthcare by type of healthcare, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 7: Requests for different types of support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 8: Views about pandemic support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 9: Views about pandemic support measures by country, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 10: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by country, EU27 (%)

  Figure 11: Pessimism about financial situation by economic situation, EU27 (%)

  Figure 12: Proportion of respondents stating that their financial situation will get worse, EU27 (%)

  Figure 13: Trust in institutions (mean scores), EU27 (%)

  Figure 14: Trust in the EU by country (mean scores), EU27 (%)

  Figure 15: Trust in national governments by country and survey round, EU27 (%)

  Figure 16: Stated intention to take vaccine by country, EU27 (%)

  Figure 17: Sociodemographic characteristics of people with vaccine hesitancy in Europe, EU27 (%)

  Figure 18: Reasons for vaccine hesitancy, EU27 (%)

  Figure 19: Trust in institutions among people who are vaccine hesitant and non-hesitant, EU27 (%)

  Figure 20: Vaccination hesitancy before and after 11 March 2021, EU27 (%)

 • Infografiikka

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti