Industrial relations and social dialogue

Vähimmäispalkat vuonna 2021: Vuotuinen tarkastelu

Report
Julkaistu
10 kesäkuu 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • Vähimmäispalkkoja nostettiin useimmissa jäsenvaltioissa varovasti vuosina 2020–2021. Nousu oli maissa keskimäärin kolme prosenttia (laskettu kansallisissa valuutoissa). Ainoastaan muutama jäsenvaltio päätti jäädyttää vähimmäispalkkansa vuoteen 2021 asti. Tämä eroaa huomattavasti jäsenvaltioiden reaktioista finanssikriisin aikana.
Read more
 • Vähimmäispalkkoja nostettiin useimmissa jäsenvaltioissa varovasti vuosina 2020–2021. Nousu oli maissa keskimäärin kolme prosenttia (laskettu kansallisissa valuutoissa). Ainoastaan muutama jäsenvaltio päätti jäädyttää vähimmäispalkkansa vuoteen 2021 asti. Tämä eroaa huomattavasti jäsenvaltioiden reaktioista finanssikriisin aikana.
 • Maissa, joissa ei ole vähimmäispalkkaa (Italia, Itävalta, Norja, Suomi, Ruotsi ja Tanska), palkankorotukset olivat kohtuullisia mutta työehtosopimusneuvottelut osoittautuivat yleisesti kohtalaisen vakaiksi. Koska pandemia vaikutti joissakin tapauksissa työehtosopimusneuvotteluihin, joitakin uusimisia ja palkankorotuksia lykättiin.
 • Päätöksentekijöiden suurin haaste vuoden 2020 vähimmäispalkkojen määrittämiskierroksella oli pandemiaan liittyvä yleinen taloudellinen epävarmuus. Jos ennusteita pystyttiin tekemään, ne olivat tavanomaista epävarmempia tai epävakaampia.
 • Työmarkkinaosapuolten kannat ehdotettuun direktiiviin EU:n vähimmäispalkoista eivät muuttuneet. Yleisesti ottaen työnantajajärjestöt suhtautuvat aloitteeseen kriittisimmin ja suosivat ei-sitovaa suositusta. Useimmat ammattijärjestöt kannattavat aloitetta mutta haluaisivat edetä vielä pidemmälle. Hallituksilla on erilaisia kantoja.
Read less

Yhteenveto

Tässä raportissa on yhteenveto siitä, miten vuoden 2021 vähimmäispalkkatasot määritettiin vuonna 2020, jolloin covid-19-pandemian vaikutus oli suuri. Siinä arvioidaan kansallisten päätöksentekijöiden kohtaamia vaikeuksia ja heidän reagointiaan pandemian taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia kosRead more

Tässä raportissa on yhteenveto siitä, miten vuoden 2021 vähimmäispalkkatasot määritettiin vuonna 2020, jolloin covid-19-pandemian vaikutus oli suuri. Siinä arvioidaan kansallisten päätöksentekijöiden kohtaamia vaikeuksia ja heidän reagointiaan pandemian taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia koskeviin haasteisiin, kun vähimmäispalkasta tehtiin päätöksiä. Raportissa kartoitetaan, missä määrin vähimmäispalkkoja käsiteltiin covid-19-pandemiaan liittyvissä tukitoimissa. Siinä käsitellään riittäviä vähimmäispalkkoja koskevassa EU:n aloitteessa aikaansaatua edistystä ja kartoitetaan EU:n tason työmarkkinaosapuolten ja kansallisten päätöksentekijöiden reaktioita. Raportin tukena on kaksi täydentävää valmisteluasiakirjaa: toisessa analysoidaan edellisen vuosikymmenen aikana pienipalkkaisten ja vähimmäispalkkaa saavien työntekijöiden osalta tapahtunutta kehitystä ja toisessa tehdään yhteenveto uusimmasta tutkimuksesta, joka koskee vähimmäispalkkoja EU:n jäsenvaltioissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

Read less

Formats and languages

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  74
  Viitenumero: 
  EF21015
  ISBN: 
  978-92-897-2172-1
  Julkaisunro: 
  TJ-AS-21-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/47491
  Catalogue info

  Vähimmäispalkat vuonna 2021: Vuotuinen tarkastelu

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2021), Minimum wages in 2021: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF21015EN1
  Catalogue info

  Vähimmäispalkat vuonna 2021: Vuotuinen tarkastelu

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, in € and national currencies, 2020 and 2021 compared
  Table 2: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as of January 2021
  Table 3: Occupational or sector-related statutory minimum wage rates in Cyprus, Malta and Romania, January 2021
  Table 4: Seniority- or qualification-related top-ups of statutory minimum wage rates for private sector workers, January 2021
  Table 5: Minimum wage rates related to level of hardship or job demands for private sector workers, January 2021
  Table 6: Change in monthly minimum wages in collective agreements (%), between 1 January 2020 and 1 January 2021, for selected low-paid jobs (national currencies)
  Table 7: Minimum wage setting for 2021 – Countries that followed previous commitments
  Table 8: Minimum wage setting for 2021 – Countries that adhered to formulas
  Table 9: Minimum wage setting for 2021 – Countries that fell short of previous targets
  Table 10: Minimum wage setting for 2021 – Countries that opted for cautious increases
  Table 11: Minimum wage setting for 2021 – Countries that froze the level or deferred decisions
  Table 12: Change in the number of employees 2019 to 2020 and proportion of minimum wage workers, by sector


  Table A1: Legal basis for statutory minimum wages
  Table A2: Overview of changes to minimum wage regulations in 2020
  Table A3: Wage rates in collective agreements related to 10 selected low-paid jobs, 2020 to 2021, in national currency
  Table A4: Minimum wage references used in short-time working schemes or for subsidised employment
  Table A5: References to the minimum wage determining the eligibility for income support when employed
  Table A6: Minimum wage references used to determine the level of COVID-19-related benefits for self-employed people, working parents and others
  Table A7: References to the minimum wage determining the eligibility to obtain certain benefits
  Table A8: List of other COVID-19 EU PolicyWatch database cases referred to in this report by country
  Table A9: Network of Eurofound Correspondents

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: Breakdown of national decision-makers interviewed, based on organisation type and system type (%)
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), selected Member States, 2021  
  Figure 3: Collectively agreed average or median monthly pay in 10 low-paid jobs, January 2021 (€)
  Figure 4: Minimum wage setting for 2021 and the role of the social partners
  Figure 5: Change in number of employees between 2019 and 2020 and proportion of minimum wage workers by occupation, men and women
  Figure 6: Stances towards the proposed directive by respondent type (%)
  Figure 7: Stances towards the proposed directive by type of wage setting (%)

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti