Industrial relations and social dialogue

Työehtosopimusriidat EU:n alueella

Report
Julkaistu
7 helmikuu 2022
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • Yli kolmasosa työriidoista esiintyi työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Yritysten käytäntöjä koskeneet valitukset muodostivat neljänneksen ja julkista politiikkaa koskeneet valitukset 18 prosenttia.
Read more
 • Yli kolmasosa työriidoista esiintyi työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Yritysten käytäntöjä koskeneet valitukset muodostivat neljänneksen ja julkista politiikkaa koskeneet valitukset 18 prosenttia.
 • Työriidoista yli 40 prosenttia koski palkkaongelmia, 20 prosenttia työllisyysongelmia, 17 prosenttia muita työoloihin ja -ehtoihin liittyviä näkökohtia ja 13 prosenttia erilaisia mielenilmauksia. Riidoista yli 80 prosenttia liittyi etunäkökohtiin.
 • Nykyiset tiedot työtaistelutoimista Euroopassa ovat puutteellisia. Tietoja on kerättävä järjestelmällisesti, jotta voidaan luoda perusta kansainvälisellä tasolla sovittuihin selkeisiin määritelmiin perustuvalle vertailevalle analyysille. Kun vertaileva analyysi yhdistetään muihin tietoihin, voidaan laskea riidoista sekä työnantajille että työntekijöille aiheutuvat taloudelliset kustannukset.
 • EU:ssa riidat voidaan luokitella viiteen pääryhmään: etuja ja oikeuksia koskevat kansallisen tason riidat; laaja-alaisemmat etuja koskevat riidat, jotka liittyvät (palkkaa koskeviin) työehtosopimuksiin; paikalliset etuja koskevat riidat, jotka liittyvät työllisyysongelmiin, työaikaan ja rakenneuudistuksiin ja joihin liittyy lyhyitä seisokkeja; paikalliset työntekijöiden oikeuksia koskevat riidat ja yritysten käytäntöjä koskevat valitukset sekä julkisia politiikkoja koskevat riidat.
 • Näiden tyyppien jakautuminen maittain ei noudata yhtäkään sellaista mallia, jota olisi voitu odottaa viiden kirjallisuudessa esiintyvän luokituksen perusteella. Luokitus perustuukin kapitalismin kansallisiin eroihin, ammattiliittojen vahvuuteen, lakkotoiminnan intensiteettiin, yritysdemokratian muotoihin ja keskitettyyn sopimiseen.
Read less

Yhteenveto

Joitakin ajoittaisia piikkejä lukuun ottamatta työtaistelutoimien määrä on yleisesti vähentynyt EU:n jäsenvaltioissa viime vuosina. Kehitys on jatkunut samansuuntaisena covid-19-pandemian aikana. Merkittävimmät työriidat ovat odotetusti terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelualalla, koulutusalalla seRead more

Joitakin ajoittaisia piikkejä lukuun ottamatta työtaistelutoimien määrä on yleisesti vähentynyt EU:n jäsenvaltioissa viime vuosina. Kehitys on jatkunut samansuuntaisena covid-19-pandemian aikana. Merkittävimmät työriidat ovat odotetusti terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelualalla, koulutusalalla sekä liikenne- ja logistiikka-alalla. Tässä raportissa analysoidaan Eurofoundin Industrial Action Monitor (IAM) -tietokannan pilottivaiheen aikana vuosina 2018–2019 keräämiä tietoja. Tutkimuksessa luokiteltiin klusterianalyysilla eurooppalaiset työtaistelutoimet viiteen ryhmään: kansallisen tason riidat, jotka koskevat etuja ja oikeuksia ja joihin liittyy joskus myös työllisyyden eri muotoja; laaja-alaisemmat riidat, jotka liittyvät palkkoja koskeviin työehtosopimuksiin; paikalliset riidat, jotka liittyvät työllisyysongelmiin, työaikaan ja rakenneuudistuksiin ja joihin liittyy lyhyitä seisokkeja; paikalliset riidat työntekijöiden oikeuksista ja yritysten käytäntöihin liittyvät epäkohdat; sekä julkisia politiikkoja koskevat riidat.

Mitä tulee erityisiin ongelmiin, työriidoista yli 40 prosenttia koski palkkaongelmia, 20 prosenttia työllisyysongelmia, 17 prosenttia muita työoloihin ja -ehtoihin liittyviä näkökohtia ja 13 prosenttia erilaisia mielenilmauksia. Analyysi osoittaa, ettei eurooppalaisista työtaistelutoimista ole saatavilla kattavia tietoja. Analyysin perusteella vastedes pitää kerätä järjestelmällisesti empiirisiä todisteita, jotta saadaan kestävä pohja vertailevalle analyysille.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  72
  Viitenumero: 
  EF21026
  ISBN: 
  978-92-897-2241-4
  Julkaisunro: 
  TJ-05-21-371-EN-N
  DOI: 
  10.2806/060345
  Catalogue info

  Työehtosopimusriidat EU:n alueella

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2022), Collective labour disputes in the EU, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF21026EN1
  Catalogue info

  Työehtosopimusriidat EU:n alueella

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures

  List of tables

  Table 1: Information captured for each record type
  Table 2: Types of events recorded
  Table 3: Continuous variables in the clusters: mean values   
  Table 4: Categorical variables: distribution of indicator categories within clusters (percentages in columns)
  Table 5: Categorical variables: distribution of indicator categories between clusters (percentages in rows)


  Table A1: Overview of parameters covered and gaps in national statistics on industrial action and collective labour disputes
  Table A2: Number of realised industrial action events by country and sector from the IAM database, EU27 and UK
  Table A3: Number of strikes and lockouts by country and sector from the ILO data for the latest year available, EU27 and UK
  Table A4: Number of workers involved in realised industrial action events by country and sector from the IAM database (in thousands), EU27 and UK
  Table A5: Number of workers involved in strikes and lockouts by country and sector from the ILO data for the latest year available (thousands)
  Table A6: Number of days not worked as a result of realised industrial action events by country and sector from the IAM database (in thousands), EU27 and UK
  Table A7: Number of days not worked as a result of strikes and lockouts by country and sector from the ILO data for the latest year available (in thousands), EU27 and UK
  Table A8: Correlations of transformed variables from the second categorical principal components analysis model
  Table A9: Amount of indicator variance accounted for in the four-dimensional solution from the second categorical principal components analysis model
  Table A10: Cluster breakdown by country: distribution of disputes across clusters, EU27 and UK
  Table A11: Cluster breakdown by country: distribution of disputes within clusters, EU27 and UK
  Table A12: Cluster breakdown by sector: distribution of disputes across clusters
  Table A13: Cluster breakdown by sector: distribution of disputes within clusters
  Table A14: A representation of five typologies across countries showing (the lack of) relationships, EU27 and UK

  List of figures

  Figure 1: Eurofound’s concept of a labour dispute
  Figure 2: Context of disputes in the IAM database
  Figure 3: Main issue of disputes in the IAM database
  Figure 4: Matters of rights or interest for disputes in the IAM database
  Figure 5: Context of disputes in the data to be analysed
  Figure 6: Main issue of disputes in the data to be analysed
  Figure 7: Matters of rights or interest for disputes in the data to be analysed
  Figure 8: Context in which the labour disputes emerged, by sector (number)
  Figure 9: Context in which the labour disputes emerged, by country (%), EU27 and UK
  Figure 10: Detailed breakdown of main dispute issues (number)
  Figure 11: Labour disputes in non-standard forms of employment, by sector (number)
  Figure 12: Correspondence plot for clusters and countries, EU27 and UK
  Figure 13: Correspondence plot for clusters and sectors
  Figure 14: Dispute resolution by cluster (%)
  Figure 15: Dispute resolution involving a collective agreement by cluster (%)
  Figure 16: Typology of labour disputes by cluster and varieties of capitalism


  Figure A1: Dendrogram from the application of Ward’s method of clustering
  Figure A2: Relating Eurofound’s typology of labour disputes to the union density typology, EU27 and UK
  Figure A3: Relating Eurofound’s typology of labour disputes to the intensity of strike activity typology, EU27 and UK
  Figure A4: Relating Eurofound’s typology of labour disputes to the industrial democracy typology, EU27 and UK
  Figure A5: Relating Eurofound’s typology of labour disputes to the collective bargaining typology, EU27 and UK

Tutkimuksiin, jotka on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 ja jotka julkaistaan tämän ajankohdan jälkeen, voi sisältyä tietoa, joka koskee EU:n 28 jäsenvaltiota. Tämän ajankohdan jälkeen tutkimuksissa otetaan huomioon vain EU:n 27 jäsenvaltiota (ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ellei toisin mainita.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti