Promoting social cohesion and convergence

Luottamus covid-19-pandemian aikana

Report
Julkaistu
16 marraskuu 2022
Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
pdf
Formats and languages
Executive summary
Lataa

Keskeiset havainnot

 • Pandemian aikana etenkin kansallisiin instituutioihin kohdistuvan luottamuksen lisääntyminen paransi tyytyväisyyttä hallitusten politiikkatoimiin covid-19-taudin torjumiseksi. Tämä osoittaa, kuinka keskeistä luottamuksen säilyminen on tehokkaassa kriisinhallinnassa. Tulevaisuuden kriiseihin vastaamisen kannalta on tärkeää ymmärtää yhteiskuntia, joissa luottamustaso on korkea, sekä luottamuksen vaikutusta kriisinhallintaan.
Read more
 • Pandemian aikana etenkin kansallisiin instituutioihin kohdistuvan luottamuksen lisääntyminen paransi tyytyväisyyttä hallitusten politiikkatoimiin covid-19-taudin torjumiseksi. Tämä osoittaa, kuinka keskeistä luottamuksen säilyminen on tehokkaassa kriisinhallinnassa. Tulevaisuuden kriiseihin vastaamisen kannalta on tärkeää ymmärtää yhteiskuntia, joissa luottamustaso on korkea, sekä luottamuksen vaikutusta kriisinhallintaan.
 • Kansalaisten taloudellisten huolenaiheiden huomioiminen on ratkaisevaa luottamukseen perustuvan yhteiskunnan rakentamiseksi. Oikeudenmukainen ja osallistava elpyminen pandemiasta sekä yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, työllisyyteen, kohtuuhintaiseen asumiseen ja sosiaaliturvaan ovat olennaisen tärkeitä. Tämä on erityisen tärkeää oikeudenmukaisen siirtymän puitteissa, jonka periaatteen mukaisesti ketään henkilöä tai mitään aluetta ei unohdeta.
 • Tutkimusten tulokset vahvistavat, että ihmiset, joilla on vahva luottamus instituutioihin, osallistuvat todennäköisimmin rokotuskampanjoihin. Jotta terveyskriiseihin voitaisiin vastata tehokkaasti, yhteiskunnassa on siis oltava siihen vahvasti luottavia väestöryhmiä. Luottamuksella instituutioihin on tässä tärkeä merkitys.
 • Covid-19-pandemian aikana alhainen rokotuskattavuus oli tavallisempaa henkilöryhmissä, joiden luottamus instituutioihin, kuten hallituksiin, tiedeyhteisöön ja terveydenhuollon laitoksiin, oli heikko. Koska luottamus terveydenhuoltojärjestelmään ja lääketeollisuuteen on tässä yhteydessä erityisen tärkeää, on keskeistä, että poliittiset päättäjät osallistuvat selkeään ja pitkäjänteiseen tiedonvälitykseen rokotteista ja niiden sivuvaikutuksista.
 • Havainnot osoittavat, että sosiaalista mediaa tärkeimpänä uutislähteenään pitävien vastaajien luottamus instituutioihin ja tyytyväisyys hallitusten covid-19:ää hillitseviin toimenpiteisiin oli yleensä vähäisempää kuin perinteisiä tiedotusvälineitä suosivien vastaajien. Siksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden ensisijaisena tavoitteena on oltava virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen torjuminen sekä tahallisesti harhaanjohtavan tiedon kumoaminen sosiaalisen median alustoilla.
Read less

Yhteenveto

Raportissa tarkastellaan, miten kansalaisten luottamus instituutioihin – muun muassa kansallisiin hallituksiin, EU:hun, tiedeyhteisöön ja tiedotusvälineisiin – kehittyi covid-19-pandemian aikana vuosina 2020 ja 2021. Siinä analysoidaan tiedotusvälineiden roolia, erityisesti sosiaalisen median käyRead more

Raportissa tarkastellaan, miten kansalaisten luottamus instituutioihin – muun muassa kansallisiin hallituksiin, EU:hun, tiedeyhteisöön ja tiedotusvälineisiin – kehittyi covid-19-pandemian aikana vuosina 2020 ja 2021. Siinä analysoidaan tiedotusvälineiden roolia, erityisesti sosiaalisen median käytön ja luottamuksen välistä suhdetta sekä väärän tiedon (virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon) ja disinformaation (vilpillisen tiedon tahallisen levittämisen) vaikutusta kriisiaikana. Raportissa kuvataan laajan kirjallisuuskatsauksen pohjalta covid-19:ään liittyvien poliittisten toimenpiteiden seurauksia ja keskitytään kansalaisten kokemaan luottamukseen kansallisia instituutioita sekä EU:ta kohtaan. Raportissa hahmotellaan luottamuksen ja tyytymättömyyden dynamiikkaa pandemian yhteydessä, muun muassa rokotuskampanjoiden vaikutusta.

Read less

Formats and languages

 • Raportti

  Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
  Sivujen lukumäärä: 
  74
  Viitenumero: 
  EF22001
  ISBN: 
  978-92-897-2291-9
  Julkaisunro: 
  TJ-03-22-045-EN-N
  DOI: 
  10.2806/707872
  Catalogue info

  Luottamus covid-19-pandemian aikana

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2022), Maintaining trust during the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF22001EN1
  Catalogue info

  Maintaining trust during the COVID-19 pandemic

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Ladattavissa yhdellä kielellä

  Lataa
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures

  List of tables

  • Table 1: Definitions of digitisation technologies
  • Table 2: Overview of the digitisation case studies
  • Table 3: Most relevant sectors for technology uptake and use cases
  • Table 4: Drivers of and barriers to the adoption of digitisation technologies
  • Table 5: Overview of approaches to digitisation across the establishments investigated
  • Table 6: Areas of work organisation most impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 7: Elements of job quality impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 8: Specific impacts of digitisation technologies on skills and discretion

  List of figures

  • Figure 1: Analytical model for digital technologies
  • Figure 2: Adoption by enterprises of IoT and 3D printing by size and sector, EU27, 2020 (%)
  • Figure 3: Advanced technology use by enterprises (with at least 10 employees) by country, EU27, 2020 (%)
  • Figure 4: Distribution of IoT clusters in Europe, 2019
  • Figure 5: Key elements for successful technology implementation
 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti