Industrial relations and social dialogue

Mukana muutoksessa: työehtosopimusneuvottelujen uudet käytännöt ja säännöt

Report
Julkaistu
31 elokuu 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Lataa

Keskeiset havainnot

  • Työehtosopimusneuvottelut ovat olennainen osa EU:n sosiaalista markkinataloutta, ja niillä voi olla tärkeä rooli talouden sopeuttamisessa muutoksiin. Etenkin digitalisaation, työvoiman ikääntymisen ja ilmastonmuutoksen kaltaisissa pitkän aikavälin haasteissa työnantajien ja työntekijöiden edustajilla on mahdollisuus luoda työehtosopimusneuvotteluissa innovatiivisia käytäntöjä ja sääntöjä.
Read more
  • Työehtosopimusneuvottelut ovat olennainen osa EU:n sosiaalista markkinataloutta, ja niillä voi olla tärkeä rooli talouden sopeuttamisessa muutoksiin. Etenkin digitalisaation, työvoiman ikääntymisen ja ilmastonmuutoksen kaltaisissa pitkän aikavälin haasteissa työnantajien ja työntekijöiden edustajilla on mahdollisuus luoda työehtosopimusneuvotteluissa innovatiivisia käytäntöjä ja sääntöjä.
  • Yksi tekemistämme havainnoista on, että työehtosopimusneuvotteluihin liittyvät innovaatiot ovat yleensä asteittaisia ja vähäisiä, ja ne koskevat lähinnä menettelyjen ja aihepiirien saattamista ajan tasalle muutosten kanssa. Työmarkkinaosapuolet voivat näin ollen hyödyntää työehtosopimusneuvotteluja keinona luoda uusia käytäntöjä.
  • Yksi merkittävimmistä muutosta edistävistä tekijöistä työehtosopimusneuvotteluissa on digitaalinen siirtymä, sillä etätyötä ja teknologian käyttöönottoa työpaikoilla koskevat määräykset ovat yleistyneet.
  • Koska teknologinen muutos vaikuttaa suoraan osaamis- ja työvaatimuksiin, koulutuspolitiikkaan perustuvalla uudelleenkoulutuksella on yhä suurempi merkitys työehtosopimusneuvotteluissa. Joissakin tapauksissa työehtosopimusneuvotteluissa ennakoidaan tulevia uudelleenjärjestelyjä ja lievennetään työpaikkojen menetyksen vaikutuksia. Säännöksillä pyritään helpottamaan myös työvoimapulaa, joka on yhä yleisempää.
  • Vahvat instituutiot, osaavat toimijat ja yhteiset näkemykset alan tai yrityksen haasteista ovat äärimmäisen tärkeitä innovatiivisten käytäntöjen ja määräysten edistämiseksi työehtosopimusneuvotteluissa. Erityisen tärkeää on aiempi yhteistyöhistoria, joka näkyy kykynä tehdä työehtosopimuksia.
Read less

Yhteenveto

Raportissa analysoidaan työehtosopimusten neuvottelumenettelyjen ja niiden tulosten viimeaikaista kehitystä ja uusia käytäntöjä pääasiassa yksityisellä sektorilla. Raportissa tarkastellaan kymmenen EU:n jäsenvaltion työehtosopimusneuvottelujärjestelmiä, ja se perustuu keskeisten sidosryhmien ja kRead more

Raportissa analysoidaan työehtosopimusten neuvottelumenettelyjen ja niiden tulosten viimeaikaista kehitystä ja uusia käytäntöjä pääasiassa yksityisellä sektorilla. Raportissa tarkastellaan kymmenen EU:n jäsenvaltion työehtosopimusneuvottelujärjestelmiä, ja se perustuu keskeisten sidosryhmien ja kansallisten neuvottelijoiden haastattelujen perusteella yksilöityihin tapauksiin. Siinä analysoidaan covid-19-pandemian ja sitä seuranneen talous- ja sosiaalikriisin vaikutuksia työehtosopimusneuvottelujen dynamiikkaan ja työehtosopimuksiin. Lisäksi siinä tarkastellaan käytäntöjä ja innovaatioita, jotka ovat syntyneet vastauksena rakenteellisiin tekijöihin, kuten teknologiseen muutokseen, hiilestä irtautumiseen ja ilmastoneutraaliuteen sekä työvoiman ikääntymiseen. Raportissa arvioidaan työehtosopimusneuvottelujärjestelmien kykyä mukautua työn, tuotannon ja työmarkkinoiden rakenteellisiin muutoksiin sekä keskipitkän aikavälin suuntauksiin.

Read less

Formats and languages

Tutkimuksiin, jotka on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 ja jotka julkaistaan tämän ajankohdan jälkeen, voi sisältyä tietoa, joka koskee EU:n 28 jäsenvaltiota. Tämän ajankohdan jälkeen tutkimuksissa otetaan huomioon vain EU:n 27 jäsenvaltiota (ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ellei toisin mainita.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti