Neljäs Euroopan työolotutkimus: tiivistelmä

Työ on merkittävä osa useimpien eurooppalaisten elämää. EU:n poliittiset päättäjät katsovat, että eri EUmaissa työskentelevien ihmisten työolojen kartoittaminen on keskeistä työn laadun parantamisen, tuottavuuden lisäämisen ja työllisyyden parantamisen eli niin kutsuttujen Lissabonin tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kehittämissäätiön joka viides vuosi tehtävä eurooppalainen työolotutkimus on tarjonnut arvokasta tietoa työhön liittyvistä laadullisista näkökohdista vuodesta 1990 lähtien. Tässä neljännessä tutkimuksessa esitellään työntekijöiden näkemyksiä hyvin monenlaisista aiheista, kuten työjärjestelyistä, työajasta, yhtäläisistä mahdollisuuksista, koulutuksesta, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tyytyväisyydestä työhön.Julkaistu: 12 April, 2007
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti