Ajan kuluessa tapahtuneita muutoksia: Viidennen Euroopan työolotutkimuksen ensimmäiset tulokset - tiivistelmä

Tutkimalla sitä, miten työolot ovat muuttuneet (tai pysyneet ennallaan), voidaan selvittää, miten näiden poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Näin voidaan myös selvittää, miten globalisaation, teknologiakehityksen, aiempaa joustavampien työjärjestelyjen, Euroopan väestön ikääntymisen ja sellaisten kotitalouksien, joissa on kaksi ansiotyötä tekevää henkilöä, lisääntymisen kaltaiset muutostekijät ovat vaikuttaneet siihen, miten työtä tehdään ja miten työllistytään. Näiden viidennen Euroopan työolotutkimuksen ensimmäisten tulosten perusteella voidaan luoda alustava katsaus tiettyihin työoloissa ajan myötä tapahtuneisiin muutoksiin.Tulosta PDF-muodossa: FI (pdf 218.69 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti