Ajan kuluessa tapahtuneita muutoksia: Viidennen Euroopan työolotutkimuksen ensimmäiset tulokset - tiivistelmä

Résumé
Julkaistu
16 helmikuu 2012
pdf
Formats and languages
 • Lataa
Tekijä(t): 
Eurofound

Yhteenveto

Tutkimalla sitä, miten työolot ovat muuttuneet (tai pysyneet ennallaan), voidaan selvittää, miten näiden poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Näin voidaan myös selvittää, miten globalisaation, teknologiakehityksen, aiempaa joustavampien tRead more
Tutkimalla sitä, miten työolot ovat muuttuneet (tai pysyneet ennallaan), voidaan selvittää, miten näiden poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Näin voidaan myös selvittää, miten globalisaation, teknologiakehityksen, aiempaa joustavampien työjärjestelyjen, Euroopan väestön ikääntymisen ja sellaisten kotitalouksien, joissa on kaksi ansiotyötä tekevää henkilöä, lisääntymisen kaltaiset muutostekijät ovat vaikuttaneet siihen, miten työtä tehdään ja miten työllistytään. Näiden viidennen Euroopan työolotutkimuksen ensimmäisten tulosten perusteella voidaan luoda alustava katsaus tiettyihin työoloissa ajan myötä tapahtuneisiin muutoksiin.


Read less

Formats and languages

 • Lataa
 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  8
  Viitenumero: 
  ef1074
  Catalogue info

  Ajan kuluessa tapahtuneita muutoksia: Viidennen Euroopan työolotutkimuksen ensimmäiset tulokset - tiivistelmä

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Tutkimalla sitä, miten työolot ovat muuttuneet (tai pysyneet ennallaan), voidaan selvittää, miten näiden poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Näin voidaan myös selvittää, miten globalisaation, teknologiakehityksen, aiempaa joustavampien työjärjestelyjen, Euroopan väestön ikääntymisen ja sellaisten kotitalouksien, joissa on kaksi ansiotyötä tekevää henkilöä, lisääntymisen kaltaiset muutostekijät ovat vaikuttaneet siihen, miten työtä tehdään ja miten työllistytään. Näiden viidennen Euroopan työolotutkimuksen ensimmäisten tulosten perusteella voidaan luoda alustava katsaus tiettyihin työoloissa ajan myötä tapahtuneisiin muutoksiin.

  Muodot

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti