Ensimmäiset tulokset: Kuudes Euroopan työolotutkimus

Kuudennessa Euroopan työolotutkimuksessa kuvataan Euroopan moninaista työelämää eri maissa, eri ammateissa sekä naisten ja miesten ja eri ikäryhmien osalta. Tutkimuksen tuloksissa korostuu se monimutkainen todellisuus, jonka Euroopan politiikanlaatijat kohtaavat pyrkiessään rakentamaan oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä Eurooppaa. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota monenlaisiin toimiin, joita politiikanlaatijat voisivat kehittää nykypäivän haasteisiin vastaamiseksi.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti