Euroopan yritystutkimus 2019

Kestävän, osallistavan ja älykkään kasvun saavuttamiseksi Euroopassa tarvitaan kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka tarjoavat työntekijöille kunnollisia työpaikkoja. Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi yritykset tarvitsevat motivoituneita työntekijöitä, joilla on tarvittavat taidot ja halu todella hyödyntää osaamistaan. Kestävän, tuottavan ja tyydyttävän uran saavuttamiseksi työntekijät tarvitsevat innostavan työympäristön, jossa heidän panoksensa huomioidaan ja heidän kehitystään tuetaan.

Tietoa tutkimuksesta

Eurofound ja Cedefop ovat yhdistäneet voimansa toteuttaakseen neljännen eurooppalaisen yritystutkimuksen (ECS) vuonna 2019 . Tutkimusta varten kerätään tietoa yli 20 000 laitoksesta tai yrityksestä. Tiedot liittyvät työn organisointiin, henkilöstöhallintoon, taitojen käyttöön ja strategioihin, digitalisaatioon, työntekijöiden suoraan osallistamiseen ja työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun. Näin saadaan tietoa niistä työpaikkojen käytännöistä, jotka toimivat erityisen hyvin kaikkia osapuolia hyödyttävien lopputulosten saavuttamiseksi: työntekijät ovat motivoituneita käyttämään taitojaan ja heitä tuetaan siinä, he jakavat osaamistaan ja tietoaan kollegoille ja johdolle sekä havaitsevat mahdollisuuksia parantaa joko omia työtapojaan tai koko prosessia, mikä auttaa yrityksiä menestymään.

ECS 2019 on ensimmäinen laajamittainen kansainvälinen kysely, jossa yhteydenottoa ei toteuteta verkossa, mutta kyselyyn tulee vastata verkossa. Kenttätyön toteuttaa Ipsos. Eri EU-jäsenmaissa sijaitseviin laitoksiin otetaan yhteyttä puhelimitse ja etsitään vastaajia johdosta ja myös työntekijöistä, mikäli mahdollista. Seuraavaksi vastaajia pyydetään täyttämään kyselylomake verkossa. Tämä lähestymistapa vähentää vastaajille aiheutuvaa rasitetta, ja sen odotetaan parantavan vastausten laatua. Sähköisen kyselyn ansiosta ECS vastaa aidosti tulevaisuuden vaatimuksiin.

Tulokset

ECS 2019 -kyselyä koskeva yleisraportti julkaistaan syksyllä 2020. Siinä kuvataan työpaikkakäytäntöjä ja liitetään ne johtamisstrategioihin ja siihen, miten ne vaikuttavat yrityksiin ja niiden työntekijöihin.

Lisätietoja

Lisätietoja ECS:stä saa Gijs van Houtenilta .

Katso myös Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP)

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti