Euroopan työolotutkimus 2020

Euroopan työolotutkimuksen kenttätyö keskeytetty covid-19-pandemian vuoksi

Eurofound aloitti 3. helmikuuta 2020 kenttätyön Euroopan työolotutkimuksen (EWCS) uusinta versiota varten. Virasto joutui kuitenkin keskeyttämään kenttätyönä tehdyt henkilöhaastattelut jo seitsemän viikkoa myöhemmin covid-19-pandemian vuoksi. Eurofound julkaisee myöhemmin joitakin tausta-asiakirjoja, kuten menetelmäraportteja ja kyselylomakkeen.

Eurofound tekee työolotutkimuksen kenttätyötä jälleen maaliskuusta heinäkuuhun vuonna 2021. Apuna käytetään ensimmäistä kertaa tietokoneavusteista puhelinhaastattelua (CATI).

Lisätietoja Euroopan työolotutkimuksesta antaa Sophia MacGoris (puh. +353 1 204 3100, sähköposti smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti