Euroopan työolotutkimus 2020

Millaista on työelämänne ja kuinka se vertautuu muiden eurooppalaisten työelämään?

Eurofound on EU:n virasto, joka keskittyy tutkimaan, miten ihmiset Euroopassa elävät ja työskentelevät, sekä kuinka tämä muuttuu ajan mittaan. Se tekee viiden vuoden välein kyselyn ihmisten työolosuhteista ja työpaikkojen laadusta. Jokainen kysely antaa ajantasaisen tilannekuvan työelämästä, sekä osoittaa missä määrin ja millä tavoin asiat ovat muuttuneet.

Euroopan työolotutkimus (EWCS) antaa arvokasta tietoa, joka auttaa päättäjiä tekemään ihmisten työntekoa koskevia päätöksiä työpaikkojen, eri maiden ja EU:n tasolla – päätöksiä, joista teillä ja muilla ihmisillä saattaa olla hyötyä työssänne. Se kerää tietoja työoloistanne, mukaan lukien työajat, riskeille altistuminen, työn organisointi, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen, koulutuksen saatavuus, palkkiot sekä yleinen työtyytyväisyys. 

Euroopan työolotutkimus tehdään kaikissa Euroopan unionin maissa, seitsemässä sen ehdokasmaassa, sekä Norjassa ja Sveitsissä. Jokaisessa maassa haastatellaan 1 000–3 300 työntekijää – eli yhteensä yli 45 000 ihmistä. Haastattelut tapahtuvat henkilökohtaisesti vastaajien kotona. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni henkilö vastaa kyselyyn, jotta sen tuloksen ovat luotettavia. Henkilöt, joihin otetaan yhteyttä, valitaan satunnaisesti.

Euroopan työolotutkimuksen tuloksia käytetään:

  • työpaikkojen laadussa tapahtuvien edistysaskeleiden ja haasteiden tarkkailuun
  • työllisyyspolitiikan tulosten analysointiin työn laadun näkökulmasta
  • riskiryhmien, huolenaiheiden ja edistysaskeleiden tunnistamiseen
  • edistämään uusia käytäntöjä työtä tekevien ihmisten tueksi

Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistaan vuonna 2021. Kaikki kerätyt tiedot muutetaan nimettömiksi, jotta yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa tuloksista. Tässä noudatetaan kansallista sekä Euroopan unionin lainsäädäntöä. Tietosuojailmoitusta on saatavilla osoitteessa www.ipsos.uk/EWCS7

Saadaksenne lisätietoja ottakaa yhteyttä tutkimuspäällikköön Sophia MacGoris osoitteessa smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti