Eurofoundin tutkimusten laadunvarmistus

Tutkimusten laadunvarmistus

Eurofoundin tavoitteena on varmistaa tutkimustensa korkea laatu noudattamalla yhteisesti sovittuja menetelmä- ja menettelystandardeja. Tämä tehdään soveltamalla Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) laatukriteerejä tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja laadunvarmistuksessa. Eurofoundin tutkimuksissa kriteerejä sovelletaan seuraavasti:

  • Relevanssi: Varmistetaan, että tutkimus täyttää käyttäjien nykyiset ja mahdolliset tulevat tarpeet.
  • Tarkkuus: Varmistetaan, että käytettävissä olevia tietoja koskevat arviot ovat mahdollisimman lähellä todellisia arvoja. Käytännössä tämä toteutetaan minimoimalla tutkimuksen mahdolliset virheet.
  • Ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus: Tiedot levitetään mahdollisimman lähellä viiteajanjaksoa ja tietojen julkaisemista koskevan aikataulun mukaisesti.
  • Saatavuus ja selkeys: Varmistetaan, että käyttäjät voivat tutustua helposti tutkimuksen tuloksiin ja tietoihin, ja annetaan heille tarvittavat taustatiedot tulosten tulkintaa varten.
  • Yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus: Arvioidaan tietoja ja verrataan niitä muihin asiaa koskeviin tietoihin, jotka ovat peräisin muista lähteistä, ja arvioidaan, johtuvatko erot todellisten arvojen välisistä eroista. Vahvistetaan tietojen maantieteellinen ja ajallinen vertailukelpoisuus.

Tavoitteena on parantaa jatkuvasti tutkimusten laatua ja kustannustehokkuutta. Laatukriteerit ja näiden kriteerien täyttämisen eri vaiheet on esitetty sopimusasiakirjoissa ja tutkimusprosessin yksityiskohtaisessa suunnitelmassa. Käyttöön otetaan menettelyt tutkimuksen valmisteluun, kenttätyöhön ja tietojenkäsittelyyn liittyvien näkökohtien tarkistamiseksi sekä laatukriteerien täyttymistä koskevan kattavan asiakirja-aineiston keräämiseksi.

Tutkimusten vaikutuksia päätöksentekoon ja tietojen käyttöä tutkimuksessa seurataan säännöllisesti. Kerätään tietoa siitä, miten tutkimukset täyttävät käyttäjien tarpeet. Lisäksi käynnistetään tietoja ja tutkimusprosesseja koskevia ulkoisia laatuarviointeja ja julkaistaan ne.