Eurooppalainen yritystutkimus (ECS) 2009 – Henkilöstöresursseihin liittyvät käytännöt

Henkilöstöresursseihin liittyvät käytännöt

  • Määräaikaisista työsopimuksista on tullut yleisiä: useampi kuin puolet (54 prosenttia) ECS 2009 -tutkimuksen kattamista yrityksistä oli tehnyt määräaikaisia työsopimuksia henkilöstön kanssa.
  • Vähän yli 20 prosenttia yrityksistä oli käyttänyt vuokratyövoimaa tutkimushaastattelua edeltäneiden 12 kuukauden aikana.
  • EU:ssa vähän yli neljä viidestä yrityksestä katsoo, että ryhmätyöllä on tärkeä merkitys työorganisaatiossa.
  • Kolme neljästä yrityksestä tarkistaa lisäkoulutuksen tarpeen järjestelmällisesti. Tämä ei kuitenkaan aina tarkoita lisäkoulutuksen järjestämistä.

Huom. Video on ainoastaan englanniksi.