Eurooppalainen yritystutkimus (ECS) 2009 – Vaihteleva palkkaus

Vaihteleva palkkaus ja taloudellinen osallistuminen

  • EU:ssa kolmasosa yrityksistä, joissa on vähintään 10 työntekijää, käyttää yksittäisen työntekijän suoritukseen sidottuja palkanosia. Vähän yli puolet työntekijöistä (53 prosenttia) saa suoritusperusteista palkkaa. Yli puolet työntekijöiden edustajista (54 prosenttia) kannattaa laajasti tällaisia järjestelmiä, joissa on kuitenkin suuria eroja maittain.
  • ECS-tutkimuksesta saatujen tietojen mukaan 14 prosenttia kaikista EU:ssa sijaitsevista yksityissektorin yrityksistä, joissa on vähintään 10 työntekijää, käyttää nykyään jonkinlaista voitonjakojärjestelmää. Kaikkein yleisimpiä ne ovat Ranskassa, missä yli kolmasosa (35 prosenttia) kaikista yksityissektorin yrityksistä ilmoittaa ottaneensa käyttöön voitonjakojärjestelmän.

Huom. Video on ainoastaan englanniksi.