Eurooppalainen yritystutkimus (ECS) 2009

Joustava työaika

  • Yli puolessa (56 prosenttia) eurooppalaisista yrityksistä on käytössä jonkinlaisia joustavaan työaikaan liittyviä järjestelyjä.
  • Keskimäärin kaksi kolmesta tutkitusta yrityksestä tarjoaa työntekijöilleen osa-aikatyötä.
  • Tutkimusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähän yli kaksi kolmesta (68 prosenttia) yrityksestä teetti työntekijöillään ylityötä työkuormitushuippujen tasaamiseksi. Ylityötä tehdään suhteellisen tasaisesti eri toimialoilla.
  • Muuhun kuin tavanomaiseen aikaan tehtävän työn määrä on pysynyt vakaana, ja muihin joustaviin työaikajärjestelyihin verrattuna yritykset turvautuvat siihen selvästi harvemmin. Keskimäärin 44 prosentissa EU:n yrityksistä on työntekijöitä, jotka työskentelevät muuhun kuin tavanomaiseen aikaan, lähinnä lauantaisin (40 prosenttia).

Huom. Video on ainoastaan englanniksi.