Eurooppalainen yritystutkimus (ECS) 2009 – Työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu

Työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu työpaikalla

  • Tutkimuksessa lähes neljä kymmenestä yrityksestä (37 prosenttia) ilmoitti ottaneensa käyttöön työntekijöiden edustusjärjestelmän, joka kattaa yli 60 prosenttia työntekijöistä.
  • Työehtosopimusta sovelletaan yli kahteen kolmasosaan EU:n työntekijöistä: koko taloudessa vastaava luku on 69 prosenttia ja yksityissektorilla 67 prosenttia.
  • Eurooppalaiset työntekijöiden edustajat ovat yleensä sitä mieltä, että heidän ja yrityksen johdon välillä vallitsee melko yhteistyöhaluinen vuorovaikutteinen ilmapiiri.
  • Eurooppalaisten yritysten johtajat suhtautuvat yleensä myönteisesti työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun ja työntekijöiden edustuksen vaikutukseen työpaikalla.
  • Noin 80 prosenttia haastatelluista edustajista uskoo, että työntekijät tukevat heidän työtään.

Huom. Video on ainoastaan englanniksi.