Euroopan yritystutkimus 2013 - kyselylomake

Laadukas kyselylomake on keskeinen tekijä onnistuneessa kyselytutkimuksessa. Eurofound panostaakin huomattavasti kyselylomakkeidensa kehittämiseen. Kolmannen Euroopan yritystutkimuksen kyselylomake käytiin läpi kehittämissäätiössä perin pohjin.

Kyselylomakekne perustana on kaksi kyselylomakkeen käsitekehystä valmistelevaa tausta-asiakirjaa. Toisessa asiakirjassa käsitellään työn organisointia ja työntekijöiden osallistumista. Toisessa asiakirjassa puolestaan käsitellään työpaikan sosiaalista vuoropuhelua suoran osallistumisen kannustimena.

Kyselylomake kehitettiin tiiviissä yhteistyössä asinatuntijaryhmän kanssa, jonka jäsenet olivat Euroopan unionin eri maista. Aihetta tarkasteltiin jäsenten maissa tehtyihin tutkimuksiin tai Euroopan laajuisiin tutkimushankkeisiin, kuten MEADOW, nähden. Ryhmässä oli edustajia myös kansainvälisistä organisaatioista ja Eurofoundin kolmikantaisesta johtokunnasta.

Prosessiin sisältyivät ennakkoon tehdyt käännökset englannista saksaksi ja ranskaksi alkuperäisen kyselylomakkeen viimeistelemistä varten sekä kolmessa maassa tehdyt esitutkimukset.

Yksi keskeinen tekijä, joka varmistaa Euroopan laajuisen tutkimuksen onnistumisen, on kussakin maassa käytettyjen kieliversioiden laatu ja vertailukelpoisuus. Eurofound pani toimeen kattavan käännöstyön toimeksisaajien kanssa, mikä heijastaa käännösten korkean laadun tärkeyttä.

Alkuperäiset englanninkieliset kyselylomakkeet johdon ja työntekijöiden edustajien haastatteluja varten voi ladata luettavaksi.