Euroopan elämänlaatututkimus 2007

Eurofound toteutti Euroopan elämänlaatututkimuksen (EQLS) toisen osan vuonna 2007. Siinä annetaan kattava kuva sosiaalisesta todellisuudesta 27 jäsenvaltiossa, Norjassa sekä hakijamaissa (Turkissa, Makedoniassa ja Kroatiassa).

Monet ensimmäisessä EQLS-tutkimuksessa vuonna 2003 esitetyistä kysymyksistä toistettiin, ja ne koskivat muun muassa työllisyyttä, ansiotuloja, koulutusta, asumista, perhettä, työn ja yksityiselämän tasapainoa, elämäntyytyväisyyttä ja yhteiskunnan koettua laatua. Koska tutkimusryhmällä on käytössään kahden tutkimuksen tulokset, sen on mahdollista arvioida, miten ihmisten elämä on muuttunut kuluneina vuosina.

EQLS-tutkimuksesta ja muista täydentävistä lähteistä saadut tiedot syötetään myös Eurofoundin ylläpitämään elämän laatua mittaavien tilastollisten indikaattorien sähköiseen tietokantaan (EurLIFE).