EQLS 2007: Tulokset

Yhteenveto tuloksista

  • Eurooppalaiset ovat yleensä tyytyväisiä elämäänsä ja onnellisia. Asteikolla yhdestä kymmeneen EU27:n keskiarvo on 7 tyytyväisyydessä elämään ja 7,5 onnellisuudessa.
  • Erot kotitalouksien tuloissa Euroopan eri osien välillä ovat suuret: EU27:n sisällä Bulgariassa ja Romaniassa kotitalouksien tulot ovat lähes yhtä pienet kuin entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, joka on hakijamaa. Selvitäkseen riittämättömillä tuloilla noin puolet kaikista kotitalouksista 12 uudessa jäsenvaltiossa ja kolmessa hakijamaassa (Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta) kasvattaa osan omasta ruoastaan.
  • Perhe osallistuu usein lasten- ja vanhustenhoitoon, ja ihmiset hakevat hätätilanteissa turvaa ensimmäiseksi perheestään. Eurooppalaiset ilmoittavat olevansa hyvin tyytyväisiä perhe-elämäänsä. Naiset kuluttavat edelleenkin miehiä enemmän aikaa lastenhoitoon ja kotitöihin.
  • On vaikea saavuttaa hyvä työn ja yksityiselämän tasapaino, ja siihen liittyvät ongelmat vaikuttavat olevan yleisimpiä Kaakkois-Euroopassa. Kroatiassa ja Kreikassa hieman yli 70 prosenttia työssäkäyvistä kertoo olevansa työn vuoksi liian väsynyt tekemään kotitöitä vähintään useita kertoja kuukaudessa.
  • Eurooppalaisista 81 prosenttia ilmoitti, että terveys on "hyvin tärkeä" elämän laatuun vaikuttava asia. Keskimäärin vain 21 prosenttia ihmisistä kuitenkin arvioi terveytensä "erittäin hyväksi".
  • Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan yhteiskunnan laatua, Itä-Euroopan 12 uuden jäsenvaltion – sekä Italian ja Portugalin – asukkaat ilmoittivat luottavansa vähiten poliittisiin instituutioihinsa. Pohjoismaiden ja Turkin asukkaat luottivat parhaiten instituutioihinsa. Suurin luottamus toisiin ihmisiin oli Pohjoismaiden ja Alankomaiden asukkailla.