Euroopan elämänlaatututkimus 2012

Kolmannen Euroopan elämänlaatututkimuksen (EQLS) kenttätyö tehtiin Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa vuoden 2011 syyskuun lopusta vuoden 2012 helmikuun alkuun.

Tutkimuksen havainnoista tehty raportti Quality of life in Europe: Impacts of the crisis on nyt verkossa.

 

Tärkeimmät havainnot

Optimistisuus ja onnellisuus vähenivät ilmoitusten perusteella yli 20 % joissakin maissa EU:n alueella, ja yli kolmannes ihmisistä ilmoitti taloudellisen tilanteensa heikentyneen viimeisten viiden vuoden aikana. Tulokset kuvastavat laajasti - muutamaa kiinnostavaa poikkeusta lukuun ottamatta - taloudellisia realiteetteja. Optimismi oli suurinta Tanskassa ja Ruotsissa ja alhaisinta Kreikassa, Italiassa ja Portugalissa. Tämänhetkinen yhteiskunnallinen tilanne Euroopan unionissa on mutkikas ja sekava. Viimeisen, vuoden 2007 tutkimuksen jälkeen monet ihmiset, jotka ovat aiemmin tulleet hyvin toimeen ja asuneet laadukkaasti, kamppailevat nyt työttömyyden, velkojen, asuinolojen epävarmuuden ja palvelujen saannin kanssa.

Tutkimuksesta ilmenee myös, että monien ihmisten on vaikeampaa saada rahat riittämään: 7 % ilmoittaa suurista vaikeuksista saada rahat riittämään. Jäsenvaltioiden väliset erot ovat kuitenkin suuret, ja ne vaihtelevat Kreikan 22 %:sta Suomen 1 %:iin. Kysyttäessä, keneltä vastaajat pyytäisivät äkillisessä tarpeessa rahaa lainaksi, suurin osa eurooppalaisista (70 %) kääntyisi perheensä tai tuttavansa puoleen. Vastaajista 12 % pyytäisi ystävältä, naapurilta tai jolta kulta muulta ja 8 % kääntyisi jonkin palveluntarjoajan tai laitoksen puoleen. Yksi kymmenestä (10 %) ilmoitti, ettei voisi pyytää lainaa keneltäkään. Näin vastasivat erityisesti alhaisimman tulokvartiilin (15 %) henkilöt. Kaikkiaan 8 % ihmisistä EU:ssa ei ole voinut maksaa takaisin epävirallisesti saamaansa lainaa aikataulun mukaisesti.

Luottamus julkisiin laitoksiin, hallitukseen ja kansanedustuslaitokseen on heikentynyt viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Eniten ja selvimmin luottamus on heikentynyt niissä maissa, joissa talousongelmat ovat olleet vakavimpia, kuten Espanjassa ja Kreikassa. Luottamus julkisiin laitoksiin on suurinta Tanskassa, Suomessa, Luxemburgissa ja Ruotsissa, mikä johtuu näissä maissa paljolti huomattavasta luottamuksesta kansallisiin poliittisiin instituutioihin.

Yleisraportissa tarkastellaan monia aiheita, esimerkiksi työllisyyttä, tuloja, asuin- ja elinoloja, perhettä, terveyttä, työn ja muun elämän tasapainoa, tyytyväisyyttä elämään sekä laadullisia käsityksiä yhteiskunnasta. Vuonna 2013 saadaan vielä kolmen tutkimuksen raportit, joissa tarkastellaan subjektiivista hyvinvointia, yhteiskunnallista eriarvoisuutta, yhteiskunnan ja julkisten palvelujen laatua sekä elämänlaadun suuntauksia.

Kattavuus

Raportti kattaa EU:n 27 jäsenvaltiota; haastateltavana oli kuitenkin yhteensä 43 636 ihmistä 34 valtiosta (mukana oli seitsemän ehdokasmaata tai liittymistä valmistelevaa maata: Kroatia, Islanti, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Kosovo, Serbia ja Turkki). Näitä maita koskevat tulokset julkaistaan vuonna 2013. Eurofound on työskennellyt tiiviisti Belgiassa sijaitsevan sopimuskumppaninsa GfK EU3C:n kanssa, jotta kolmannen Euroopan elämänlaatututkimuksen valmistelu ja toteutus vastaisivat erittäin korkeita laatukriteerejä.

Tietojen odotetaan olevan yleisön saatavilla UK Data Archiven kautta keväällä 2013.

Menetelmä