Euroopan elämänlaatututkimus 2012 - menetelmät

Voidakseen tarjota vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa elämänlaadusta eri puolilla Eurooppaa Eurofound on kehittänyt yhtenäistetyn metodologisen lähestymistavan ja laadunvarmistusjärjestelmän. Vuosien mittaan tätä metodologiaa on parannettu liittämällä mukaan uusia huomioon otettavia seikkoja sekä laajentamalla alueellista kattavuutta Euroopan unionin laajentuessa.

Kenttätyökausi: Syyskuu 2011 - helmikuu 2012 (EU:n jäsenvaltiot); touko - elokuu 2012 (muut kuin EU-maat).

Toimeksisaaja: GfK Significant (Belgia).

Kattavuus: 27 EU:n jäsenvaltiota ja 7 muuta maata (Kroatia, Islanti, Kosovo, Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia, Turkki)

Kohdepopulaatio: Kohdepopulaationa ovat kaikki yli 18-vuotiaat edellä mainittujen maiden asukkaat.

Otanta: Perusotantana on moniasteinen ja ositettu otanta. Jokainen maa on jaettu kaupungistumisasteen mukaisiin lohkoihin, joista jokaisesta otetaan satunnaisesti tietty määrä ensiasteen otantayksiköitä (PSU). Sen jälkeen jokaisesta ensiasteen otantayksiköstä valitaan satunnaisotos kotitalouksia. Jokaisesta kotitaloudesta valitaan haastateltavaksi se henkilö, jolla on syntymäpäivä seuraavaksi.

Otanta: Kohteen otoskoko vaihtelee pienempien maiden tuhannesta suurempien maiden kolmeen tuhanteen. Kenttätyön päättyessä haastattelujen kokonaismäärä oli 43 636.

Tutkimustyyppi: Haastattelut suoritettiin kyselykaavakkeen avulla henkilökohtaisesti haastateltavien kotona kyseisen maan kansallisilla kielillä.

Haastattelutyyppi: Henkilökohtaisesti kotona tehtynä keskimäärin 38 minuuttia EU:n 27 jäsenvaltiossa ja 39 minuuttia muissa kuin EU-maissa.

Tekninen raportti (englanninkielinen, .pdf, 1MB) koskien Euroopan elämänlaatututkimuksia  on saatavilla.