EQLS 2016 - Menetelmät

Eurofoundin tavoitteena on kerätä Euroopan elämänlaatututkimuksen avulla vertailukelpoisia ja luotettavia tietoja elämänlaadusta eri puolilla Eurooppaa. Menetelmiä on vähitellen parannettu saatujen kokemusten perusteella ja tutkimusmenetelmien viimeisimmän kehityksen mukaisesti.

Euroopan elämänlaatututkimuksen 2016 toimeksisaaja: Kantar Public, Belgia.

Kattavuus: 28 EU:n jäsenvaltiota sekä Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki.

Kenttätyökausi: Syyskuusta 2016 helmikuuhun 2017 EU28:ssa, marraskuusta 2016 maaliskuuhun 2017 ehdokasmaissa.

Kohdepopulaatio: Edellä mainittujen maiden vähintään 18-vuotiaat asukkaat.

Otos: Monivaiheinen, ositettu satunnaisotos kussakin maassa. Laadukkaiden rekisterien saatavuudesta riippuen otanta suoritettiin käyttämällä yksilötason, kotitaloustason ja osoitetason rekistereitä tai satunnaiskulkuun perustuvalla menetelmällä tehtyä poimintaa. Maakohtaiset otannat ositettiin alueen ja kaupungistumisasteen mukaan. Kussakin ositteessa valittiin satunnaisvalinnalla ensiasteen otantayksiköitä väestön koosta riippuen. Sen jälkeen jokaisesta ensiasteen otantayksiköstä valittiin satunnaisotos yksilöitä tai kotitalouksia. Lopuksi valittiin jokaisesta kotitaloudesta vastaaja satunnaisotannalla, paitsi jos käytettiin yksilötason rekistereitä.

Otoskoko: Otoksen tavoitekoko oli useimmissa maissa 1 000. Tiettyjen maiden suuremman väestön huomioon ottamiseksi tavoite nostettiin 1 300:aan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 1 600:aan Saksassa ja 2 000:een Turkissa. Eurofound antoi maille myös mahdollisuuden täydentää otosta. Italia tarttui tähän mahdollisuuteen, ja siten otoksen tavoitekoko oli tässä maassa 2 000. Haastateltavien otoksen kokonaismäärä kaikissa Euroopan elämänlaatututkimuksen 2016 kattamissa 33 maassa oli 36 908.

Tutkimuksen ja haastattelujen tyyppi: Tutkimus perustui kasvotusten vastaajan kotona ja maan jollakin virallisella kielellä tehdyissä haastatteluissa käytettyihin kyselylomakkeisiin. Haastattelut kestivät EU:n 28 jäsenvaltiossa keskimäärin 40 minuuttia ja ehdokasmaissa 35 minuuttia.

Laadunvarmistus: Eurofoundin tutkimuksissa noudatetaan Eurostatin kehittämiä Euroopan tilastojärjestelmän laatukriteerejä. Varmistaakseen laadukkaat tulokset Eurofound ja sen toimeksisaaja tekivät suuren määrän laaduntarkastuksia tutkimuksen valmistelun ja toteutuksen aikana.

Lisätietoa on vuoden 2016 Euroopan elämänlaatututkimuksen teknisessä raportissa.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti